Contact Us

Our Location

Address:
Khoa Môi Trường - Trường ĐH KHTN - ĐH QG-HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
Telephone:
(84) 28 38304379

Fax:
(84) 28 38304379

Contact Form

First Name:


E-Mail Address:


Enquiry:


Enter the code in the box below:

Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379