TSV2018 truong 09 ao dai KHOA 2015 van nghe Sakura Science Program in Science 2017 Sakura Science Program in Science 2017 TSV2018 TSV 2018 TSV2018

Liên kết website
dt1 dt2 dt3
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến 1
Trong ngày 69
Trong tuần 761
Trong tháng1.472
Trong năm9.966
Tất cả truy cập9.966
Thông tin sinh viên
Xem tiếp »
PTN. Phân tích môi trường

1. Thông tin chung:

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí Nghiệm Phân Tích Môi Trường
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài: Environmental Analysis Laboratory (EALab)

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 38355274       Fax: 38304379

PTN phân tích môi trường được thành lập vào năm 2000 ngay sau sự ra đời của Khoa Môi Trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. PTN phục vụ cho công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Khoa Môi Trường. Ngoài ra, PTN còn thực hiện các dịch vụ tư vấn về quan trắc và phân tích môi trường và các lĩnh vực có liên quan.

2. Chức năng

-  Hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học cho các ngành đào tạo của Khoa Môi Trường
-  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về môi trường.
-  Phục vụ công tác đánh giá chất lượng môi trường trong các hệ thống công nghệ xử lý môi trường

3. Hướng nghiên cứu: 

♣  Nghiên cứu quy trình phân tích các chất ô nhiễm môi trường đặc biệt là các ô nhiễm hữu cơ
♣  Quan trắc và nghiên cứu đặc điểm phân bố, hành vi của các chất ô nhiễm (kim loại nặng, chất hữu cơ khó phân hủy) trong môi trường nước, không khí,  đất, trầm tích nhằm phục vụ việc giám sát môi trường, từ đó có thể giải thích nguyên nhân, dự báo ô nhiễm và đề xuất biện pháp xử lý khắc phục.
♣  Nghiên cứu về thành phần hóa học và bản chất biến đổi của chất ô nhiễm trong không khí (cả bụi và khí)
♣  Nghiên cứu phát thải ô nhiễm từ động cơ và các lò đốt chất thải
 
4. Thiết bị phòng thí nghiệm:

- Với nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại như: hệ thống sắc ký lỏng cao áp Shimadzu-Detector  RF và UV, hệ thống sắc ký ion, máy cực phổ VA 757, máy quang phổ UV-Vis (Zenway, Thermo,…), hệ thống sắc ký khí (GC-FID, GC-ECD), thiết bị đo khí thải Testo 360, máy đo bụi EPAM 500, máy đo tiếng ồn, thiết bị đo đạc các khí acid, baz URG – 3000, hệ thống phân hủy mẫu microwave, bộ phá mẫu và chưng cất đạm, các thiết bị xách tay đo đạc một số thống số môi trường như TOA, pH, tốc độ dòng chảy, đo mặt cắt lòng sông,…, các thiết bị lấy mẫu nước, đất, không khí, bụi và phiêu sinh, và nhiều thiết bị cơ bản khác.
- Trạm quan trắc chất lượng không khí và trạm quan trắc khí tượng đặt tại 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM
 
5. Một số hình ảnh hoạt động của PTN

 

Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379