TSV2018 truong 09 ao dai KHOA 2015 van nghe Sakura Science Program in Science 2017 Sakura Science Program in Science 2017 TSV2018 TSV 2018 TSV2018

Liên kết website
dt1 dt2 dt3
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến 1
Trong ngày 74
Trong tuần 766
Trong tháng1.477
Trong năm9.971
Tất cả truy cập9.971
Thông tin sinh viên
Xem tiếp »
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
 

A. GIỚI THIỆU

Ở bậc đại học, Khoa Môi Trường phụ trách chuyên môn 02 ngành đào tạo Khoa học Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật môi trường. Phòng Đào tạo của Trường quản lí hành chính. Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, qui chế, ... có thể xem ở trang web của Phòng Đào tạo.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

1. Một số thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật môi trường

Tiếng Anh: Environmental Technology Engineering

Mã số ngành đào tạo: 206

Trình độ đào tạo: đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

Tiếng Việt: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường

Tiếng Anh: Bachelor in Environemtal Engineering

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐHQG HCM

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường có:

 • Năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước.
 • Các phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường.
 • Đào tạo các kỹ sư có năng lực nghiên cứu, thiết kế, vận hành và quản lý ô nhiễm và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Nắm vững và vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.         
 • Có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra, đồng thời biết tổ chức thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những sự cố xảy ra có hại đến môi trường.
 • Có kỹ năng và năng lực thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí và chất thải rắn trong cả doanh nghiệp và khu dân cư.
 • Có khả năng cải tiến và phát triển các mô hình công nghệ xử lý môi trường. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế.
 • Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp cận và sử dụng các tài liệu khoa học. Tiếng Anh tối thiểu là trình độ B

4. Cơ hội nghề nghiệp (vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp)

 • Sinh viên ra trường có thể công tác tại các nhà máy, các nhà máy xí nghiệp, các công ty xử lý chất thải như: Trung tâm Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý môi trường ở các cấp chính quyền; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các Sở Khoa học công nghệ & môi trường, Sở Địa chính, Sở Khoa học và phát triển nông thôn, UBND các huyện thị. Các công ty như cấp thoát nước, tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản và các nhà máy công nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản, các Viện Nghiên cứu có liên quan đến các lĩnh vực trên. Sinh viên ra trường còn có thể giảng dạy từ cấp phổ thông trung học cho đến Cao Đẳng, Đại học các môn học có liên quan đến khoa học và công nghệ môi trường
 • Cơ hội học trình độ cao hơn:

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường được tiếp tục đào tạo ở trình độ cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Môi trường.

5. Thời gian đào tạo: 4 năm

Tuỳ theo khả năng học tập, sinh viên được rút ngắn tối đa 2 học kỳ hoặc kéo dài tối đa bốn học kỳ chính.

6. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

     7.1 Qui trình đào tạo

- Tổ chức đào tạo theo phương thức chính quy tập trung toàn thời gian cho sinh viên hệ chính quy.

- Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên phải hoàn thành khối lượng kiến thức bằng các loại học phần:

1) Học phần bắt buộc: là học phần bắt buộc mọi sinh viên phải học và tích lũy (đạt được) theo ngành hoặc chuyên ngành mình đã chọn.

2) Học phần tự chọn: là học phần sinh viên có quyền lựa chọn trong chương trình tùy theo nguyện vọng.

3) Học phần chung (Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Lý luận chính trị …) là các học phầnđược giảng dạy và học tập chung cho các ngành theo quyđịnh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

    7.2 Điều kiện tốt nghiệp

Để hoàn tất Chương trình, vào đầu học kỳ cuối khoá học, Khoa sẽ xét để sinhviên thực hiện một trong 2 hình thức sau:

1) Làm khoá luận (được tính tương đương với 10 tín chỉ)

Chỉ tiêu sinh viên được chọn làm khoá luận do khoa quy định dựa trên khả năng về cơ sở vật chất và lực lượng cán bộ hướng dẫn của các bộ môn. Cơ sở để xét chọn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp là dựa vào điểm trung bình tích lũy từ cao đến thấp.

2) Làm tiểu luận chuyên ngành (6 tín chỉ) và thi môn cơ sở ngành (4 tín chỉ) là phần kiến thức được tổng hợp từ một số học phần bắt buộc của chuyên ngành.

3) Sinh viên chỉ được bảo vệ khoá luận, tiểu luận và thi môn cơ sở ngành khi đã hoàn thành các học phần của chương trình giáo dục theo ngành học của mình.

8.  Nội dung chương trình đào tạo

8.1. Cấu trúc chung của chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó

- Khối kiến thức giai đoạn đại cương:            60 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                        52-53 tín chỉ

+ Bắt buộc:                           46 tín chỉ

+ Tự chọn:                             04 - 05 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                     18-19 tín chỉ

+ Bắt buộc:                         12 tín chỉ

Tự chọn:                          06 - 07 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                   10 tín chỉ

8.2. Chuyên ngành đào tạo: có 2 chuyên ngành

 • Công nghệ môi trường nước và đất
 • Công nghệ môi trường không khí và chất thải rắn.

8.3. Chương trình khung:

- Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa 2016 trở về sau
- Chương trình đào tạo Khóa 2015
- Chương trình đào tạo Khóa 2014
- Chương trình đào tạo Khóa 2013
- Chương trình đào tạo Khóa 2012

 
Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379