09 18 KHOA 2015 van nghe ao dai sv truong 2011

Liên kết website
dt1 dt2 dt3
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến 2
Trong ngày 105
Trong tuần 912
Trong tháng4.233
Trong năm41.551
Tất cả truy cập185.642
Cơ cấu tổ chức

1. Ban chủ nhiệm khoa:

            Trưởng Khoa 

PGS. TS. TÔ THỊ HIỀN

Email: tohien@hcmus.edu.vn
 

        Phó Trưởng Khoa

         Phó Trưởng Khoa

TS. LÊ TỰ THÀNH

Email: letuthanh@hcmus.edu.vn

 

TS. NGÔ THỊ THUẬN

Email: ntthuan@hcmus.edu.vn

 

2. Các Bộ môn and phòng thí nghiệm

- Bộ môn Khoa học Môi trường

Trưởng Bộ môn: TS. Lê Tự Thành (Email: letuthanh@hcmus.edu.vn )

Địa chỉ: Phòng 34, nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38353295

- Bộ môn Quản lý Môi trường

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trương Thanh Cảnh (Email: ttcanh@hcmus.edu.vn )

Địa chỉ: Phòng 25, nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38355165

- Bộ môn Tin học Môi trường

Trưởng Bộ môn: TS. Dương Thị Thúy Nga (Email: ngadtt@hcmus.edu.vn )

Địa chỉ: Phòng 24, nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38355167

- Bộ môn Công nghệ Môi trường

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Tô Thị Hiền (Email: tohien@hcmus.edu.vn )

Địa chỉ: Phòng 34, nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38353293

- Phòng thí nghiệm phân tích môi trường

Trưởng PTN: PGS. TS. Tô Thị Hiền (Email: tohien@hcmus.edu.vn )

Địa chỉ: Phòng 15, nhà C, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38355274

- Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường

Địa chỉ: Phòng D1-2-3, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

- Phòng thí nghiệm Tin học Môi trường

Trưởng PTN: TS. Trần Tuấn Tú (Email: tttu@hcmus.edu.vn )

Địa chỉ: Phòng 200, nhà F, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM

3. Các bộ phận liên quan

Thư ký - Trợ lý giáo vụ:   ThS. Phạm Thị Thu Loan (Email: pttloan@hcmus.edu.vn )

Trợ lý Giáo vụ:                ThS. Nguyễn Thảo Nguyên (Email: ngtnguyen@hcmus.edu.vn )

Trợ lý Sinh viên:             ThS. Lê Thị Bạch Linh (Email:  htpchi @ hcmus.edu.vn )
                                               

Cố vấn học tập:        

12KMT - ThS. Trần Công Thành (Email: tcthanh@hcmus.edu.vn )
12CMT - ThS. Hồ Nhựt Linh (Email: hnlinh@hcmus.edu.vn )
13KMT - ThS. Lê Thị Thu Hiền (Email: ltthien@hcmus.edu.vn )
13CMT - ThS. Nguyễn Thảo Nguyên (Email: ngtnguyen@hcmus.edu.vn )
14KMT  - ThS. Lê Thị Bạch Linh (Email:  ltblinh@hcmus.edu.vn )
14CMT  - ThS. Nguyễn Như Bảo Chính (Email:  nnbchinh@hcmus.edu.vn )
15KMT - TS. Trần Thị Thu Dung (Email:  tttdung@hcmus.edu.vn )
15CMT - ThS. Đặng Diệp Yến Nga (Email: ddynga@hcmus.edu.vn )
16KMT - ThS Nguyễn Quang Long (Email: nqlong@hcmus.edu.vn)
16CMT - CN Nguyễn Đoàn Thiện Chí (Email: ndtchi@hcmus.edu.vn)

Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379