20_years KN20nam KN20nam Sakura Science Program in Science 2017 van nghe Sakura Science Program in Science 2017 KHOA 2015 ao dai 09 KN20nam KN20nam TSV2018

Liên kết website
dt1 dt2 dt3
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến 1
Trong ngày 80
Trong tuần 640
Trong tháng3.029
Trong năm3.029
Tất cả truy cập36.897
Thông tin sinh viên
Xem tiếp »
Quản lý và Tin học môi trường
 
1. NHIỆM VỤ

Đảm nhận đào tạo Cử nhân chuyên ngành Quản lý môi trường, chuyên ngành Tin học môi trường, và chuyên ngành Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý TNTN&MT.
Đảm nhận đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 
2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY – NGHIÊN CỨU
 • Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đào Nguyên Khôi
 • Bộ môn có 19 cán bộ, trong đó 02 Phó Giáo Sư, 10 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, và 02 Cử nhân.
 
STT Họ và tên Học hàm, học vị Ngạch Email Ghi chú
1 Đào Nguyên Khôi PGS.TS GVCC dnkhoi@hcmus.edu.vn  
2 Trương Thanh Cảnh PGS.TS GVCC ttcanh@hcmus.edu.vn  
3 Trần Tuấn Tú TS GV tttu@hcmus.edu.vn  
4 Trần Thị Mai Phương TS GV ttmphuong@hcmus.edu.vn  
5 Bùi Việt Hưng TS GV bvhung@hcmus.edu.vn  
6 Trần Thị Diễm Thúy ThS GV ttdthuy@hcmus.edu.vn  
7 Trần Bích Châu TS GV tbchau@hcmus.edu.vn  
8 Võ Thị Minh Hoàng ThS. NCS GV vtmhoang@hcmus.edu.vn Đang ở nước ngoài
9 Nguyễn Thị HuỳnhTrâm TS GV nthtram@hcmus.edu.vn  
10 Nguyễn Bích Ngọc TS GV nbngoc@hcmus.edu.vn  
11 Lê Ngọc Tuấn TS GV lntuan@hcmus.edu.vn  
12 Phạm Thị Hà ThS GV ptha@hcmus.edu.vn  
13 Lê Hoàng Anh TS GV lhanh@hcmus.edu.vn   
14 Nguyễn Thị Thụy Hằng TS GV ntthang@hcmus.edu.vn   
15 Nguyễn Thị Thùy Trang TS GV ngtttrang@hcmus.edu.vn  
16 Đặng Thị Thanh Lê ThS GV dttle@hcmus.edu.vn  
17 Nguyễn Quang Long ThS NCV nqlong@hcmus.edu.vn   
18 Phạm Việt Hải CN NCV pvhai@hcmus.edu.vn  
19 Trần Thị Thanh Dung CN NCV trttdung@hcmus.edu.vn  

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
Hướng nghiên cứu về Quản lý môi trường
 • Quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên thiên nhiên;
 • Các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Xây dựng hệ thống quản lý môi trường;
 • Quản lý môi trường vùng, quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, và quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn;
 • Quản lý chất thải; quản lý ô nhiễm và chất lượng môi trường;
 • Đánh giá và phân tích môi trường (đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro, đánh giá vòng đời sản phẩm, …);
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;
Hướng nghiên cứu về Tin học ứng dụng
 • Mô hình hóa các quá trình lan truyền ô nhiễm môi trường;
 • Trí tuệ nhân tạo trong bài toán rủi ro thiên tai và môi trường;
 • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu môi trường (ứng dụng GIS, WebGIS, và Mobile GIS)
Hướng nghiên cứu về GIS và viễn thám ứng dụng
 • Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Thống kê và phân tích không gian phục vụ giám sát và đánh giá biến động môi trường;
 • Mô hình hóa không gian và phân vùng môi trường;
4. CÔNG BỐ KHOA HỌC (Một số công bố tiêu biểu giai đoạn 2016-2020)
Bài báo quốc tế
1 Thi Hien Tran, Anh Hoang Le, Thien Huu Pham, Dinh Thanh Nguyen, Soon Woong Chang, Woo Jin Chung, D. Duc Nguyen. Adsorption isotherms and kinetic modeling of methylene blue dye onto a carbonaceous hydrochar adsorbent derived from coffee husk waste. Science of The Total Environment, Vol. 725, pp. 138325, 2020.
2 Nguyen Cong Nguyen, Hung Cong Duong, Shiao-Shing Chen, Hau Thi Nguyen, Huu Hao Ngo, Wenshan Guo, Huy Quang Le, Chinh Cong Duong, LeThuy Trang, Anh Hoang Le, Xuan Thanh Bui, Phuoc Dan Nguyen. Water and nutrient recovery by a novel moving sponge – Anaerobic osmotic membrane bioreactor – Membrane distillation (AnOMBR-MD) closed-loop system. Bioresource Technology, Vol. 312, pp. 123573, 2020.
3 Nguyen Ky Phung, Nguyen Quang Long, Nguyen Van Tin, Dang Thi Thanh Le. Development of a PM2.5 Forecasting System Integrating Low-cost Sensors for Ho Chi Minh City, Vietnam. Aerosol and Air Quality Research, Vol. 20(6), pp. 1454-1468, 2020.
4 Dao Nguyen Khoi, Thanh Duc Dang, Lien Thi Hong Pham, Pham Thi Loi, Nguyen Thi Diem Thuy, Nguyen Ky Phung, Nguyen Thi Bay. Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imagery: A case study of the Vietnamese Mekong Delta. Regional Studies in Marine Science, Vol. 34, pp. 101087, 2020.
5 Nguyen Hoang Yen, Dao Nguyen Khoi. Estimating values of the Can Gio mangrove ecosystem services using remote sensing. In: Reddy J.N. et al. (eds.) ICSCEA 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 80, pp. 891-901, 2020.
6 Nguyen Xuan Hoan, Dao Nguyen Khoi, Luu Duc Trung. Assessing the adaptive capacity of farmers under the impact of saltwater intrusion in the Vietnamese Mekong Delta. Journal of Environmental Planning and Management, 62(9), 1619-1635, 2019.
7 Nguyen Thi Thanh Thao, Dao Nguyen Khoi, Tran Thanh Xuan, Bernald Tychon. Assessment of Livelihood Vulnerability to Drought: A Case Study in Dak Nong Province, Vietnam. International Journal of Disaster Risk Science, Vol. 10, pp. 604-615, 2019.
8 Truong Thao Sam, Dao Nguyen Khoi, Nguyen Thi Thanh Thao, Pham Thi Thao Nhi, Nguyen Trong Quan, Nguyen Xuan Hoan, Van Thinh Nguyen. Impact of climate change on meteorological, hydrological, and agricultural droughts in the Lower Mekong River Basin: a case study of Srepok Basin, Vietnam. Water and Environment Journal, Vol. 33(4), pp. 547-559, 2019.
9 Chris Seijger, Vo Thi Minh Hoang, Gerardo van Halsema, Wim Douven, Andrew Wyatt. Do strategic delta plans get implemented? The case of the Mekong Delta Plan. Regional Environmental Change, Vol. 19, pp. 1131-1145, 2019.
10 Vo Thi Minh Hoang, Gerardo van Halsema, Chris Seijger, Dang Kieu Nhan, Art Dewulf, Petra Hellegers. Political agenda-setting for strategic delta planning in the Mekong Delta – Converging or diverging agendas of policy actors?. Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 62, pp. 1454-1484, 2019.
11 Tran Thi Thu Dung, Tong My Linh, Tran Bích Chau, Truong Minh Hoang, Rudy Swennen, Valerie Cappuyns. Contamination status and potential release of trace metals in a mangrove forest sediment in Ho Chi Minh City, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research, Vol. 26, pp. 9536-9551, 2019.
12 Nguyen Thi Thuy Trang, Ishidaira, Hiroshi. Water demand under socioeconomic uncertainty in the 3S River Basin. Journal of Japan Society of Civil Engineering, Vol. 74(5), pp. 323-331, 2018.
13 Bui Viet Hung. Drought vulnerability mapping of Mekong Delta using participatory approach. Suranaree Journal of Science & Technology, Vol. 24(2), pp. 201-211, 2017.
14 Vu Thi Thom, Dao Nguyen Khoi, Do Quang Linh. Using gridded rainfall products in simulating streamflow in a tropical catchment – a case study of the Srepok River Catchment, Vietnam. Journal of Hydrology and Hydromechanics, Vol. 65(1), pp.18-25, 2017.
15 Nguyen Thi Thuy Hang, Chikamori Hidetaka. Comparison of efficiency between differential evolution and evolution strategy: application of the LST model to the Be River catchment in Vietnam. Journal Paddy and Water Environment, Vol. 15, pp. 797-808, 2017.
16 Nguyen Thi Thuy Hang, Chikamori Hidetaka. Impact of climate change on streamflow and reservoir control in the Upper Be River Catchment, Vietnam. Applied Hydrology, Vol. 29, pp. 1-10, 2017.
17 Nguyen Thi Thuy Trang, Sangam Shrestha, Manish Shrestha, Avishek Datta. Evaluating the impacts of climate and land-use change on the hydrology and nutrient yield in a transboundary river basin: A case study in the 3S River Basin (Sekong, Sesan, and Srepok). Science of Total Environment. Vol. 576, pp. 586-598, 2017.
18 Ngoc Tuan Le, Carine Julcour, Laurie Barthe, Henri Delmas. Optimisation of sludge pretreatment by low frequency sonication under pressure. Journal of Environmental Management, Vol. 165, pp. 206-212, 2016.
   
Bài báo trong nước
1 Trần Thị Hiền, Lê Hoàng Anh, Phạm Hữu Thiện , Nguyễn Đình Thành, Điều chế than hoạt tính từ vỏ hạt cà phê bằng phương pháp cacbon hóa thủy nhiệt, ứng dụng xử lý thuốc nhuộm xanh methylen, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, số 8(4), tr. 1-9, 2020.
2 Trần Bích Châu, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Xuân Vĩnh. Sự tích lũy BPA trong trầm tích khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của bãi chôn lấp Phước Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61(6), tr. 29-33, 2019.
3 Đào Nguyên Khôi, Phạm Thị Lợi, Hoàng Trang Thư, Nguyễn Văn Hồng. Xây dựng bản đồ môi trường đường bờ ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Cần Giờ. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, số 3(1), tr. 29-37, 2019.
4 Lê Ngọc Tuấn, Trần Xuân Hoàng. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Long. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ - Khoa học Tự nhiên, số 2(3), tr. 113-122, 2018.
5 Lê Ngọc Tuấn, Đoàn Thanh Huy, Trần Thị Thuý, Tào Mạnh Quân, Trần Xuân Hoàng. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước – Nghiên cứu điển hình tại khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ - Khoa học Tự nhiên, số 2(6), tr. 1-14, 2018.
6 Nguyễn Kỳ Phùng, Trần Thị Kim, Lê Ngọc Tuấn. Nguy cơ ngập do triều tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ - Khoa học Tự nhiên, số 2(6), tr. 182-191, 2018.
7 Hoàng Trang Thư, Đào Nguyên Khôi, Phạm Thị Lợi, Nguyễn Văn Hồng. Phân tích biến động đường bờ sông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1989 – 2015. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Trái đất và Môi trường, số 2(2), tr.80-88, 2018.
8 Lê Ngọc Tuấn. Đánh giá mức độ nhạy cảm với biến đổi khí hậu của lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn huyện Cần Giờ. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ - Chuyên san Khoa học Tự nhiên, số 1(6), tr. 214-224, 2017.
9 Ngoc Tuan Le, Thu Trang Dien. Climate change communication programs – a case study for local government managers in Thuan An district, Binh Duong province. Science and Technology Development Journal, Vol. 19(M1), pp. 18-27, 2016.
10 Ngoc Tuan Le, Carine Julcour, Henri Delmas. Executive review of hydrostatic pressure effects on sludge pretreatment by sonication. Journal of Science and Technology, Vol. 54(1), pp. 64-73, 2016.
   

5. ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN
- Năm học 2019-2020: LINK
 
 
Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379