TSV2018 truong 09 ao dai KHOA 2015 van nghe Sakura Science Program in Science 2017 Sakura Science Program in Science 2017 TSV2018 TSV 2018 TSV2018

Liên kết website
dt1 dt2 dt3
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến 1
Trong ngày 73
Trong tuần 765
Trong tháng1.476
Trong năm9.970
Tất cả truy cập9.970
Thông tin sinh viên
Xem tiếp »
Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu của Khoa môi trường
Khoa học môi trường

 • Địa môi trường
 • Hóa môi trường và năng lượng
 • Sức khỏe môi trường
 • Tài nguyên nước và môi trường
 • Tài nguyên đất và môi trường
 • Tài nguyên sinh vật và môi trường
 • Môi trường và tài nguyên biển
Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 • Quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên
 • Xây dựng hệ thống quản lý môi trường
 • Quản lý môi trường theo ngành và doanh nghiệp
 • Quản lý ô nhiễm và chất lượng môi trường
 • Phân tích hệ thống và áp dụng các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường
 • Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
 • Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn
Tin học môi trường
 • Mô hình hóa Môi Trường
 • Lập trình ứng dụng và cơ sở dữ liệu Môi Trường
 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám (RS)
Công nghệ Kỹ thuật môi trường
 • Nghiên cứu các quá trình xử lý vật lý, hoá học và sinh học trong xử lý nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn..
 • Nghiên cứu kỹ thuật xử lý khí thải, nước thải bằng phương pháp sinh học
 • Nghiên cứu kỹ thuật xử lý nước thải bằng oxy hóa bậc cao
 • Nghiên cứu chế tạo màng sinh học xử lý nước thải
 • Nghiên cứu kỹ thuật xử lý chất thải rắn, bùn thải
 • Nghiên cứu kỹ thuật cải tạo đất
 • Nghiên cứu phát thải ô nhiễm từ động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học 
Hóa học môi trường:
 • Hóa học khí quyển, hóa học aerosol trong khí quyển.
 • Hóa học môi trường nước mặt, nước ngầm, địa hóa nước ngầm và xử lý nước ngầm.
 • Quan trắc và nghiên cứu đặc điểm phân bố, hành vi của các chất ô nhiễm (kim loại nặng, chất hữu cơ khó phân hủy) trong môi trường nước, không khí, đất, trầm tích nhằm phục vụ việc giám sát môi trường, từ đó có thể giải thích nguyên nhân, dự báo ô nhiễm và đề xuất biện pháp xử lý khắc phục.
Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379