TSV2018 truong 09 ao dai KHOA 2015 van nghe Sakura Science Program in Science 2017 Sakura Science Program in Science 2017 TSV2018 TSV 2018 TSV2018
Liên kết website
dt1 dt2 dt3
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến 1
Trong ngày 48
Trong tuần 483
Trong tháng48
Trong năm21.105
Tất cả truy cập21.105
Thông tin sinh viên
Xem tiếp »
[Thông báo HNKH XII] Thông báo số 1 Hội nghị khoa học năm 2020
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày   tháng 06 năm 2020
 
THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Môi trường và Phát triển (ESD2020)
 
Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị
                 - Các nhà khoa học, chuyên gia, và các nhà quản lý
 
        Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập, Khoa Môi Trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Môi trường và Phát triển”. Đây là hội thảo thuộc Tiểu ban Môi trường của Hội nghị Khoa học lần thứ XII, năm 2020 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Mục tiêu chính của hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan chia sẻ các thông tin, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thảo luận về các xu hướng tương lai của nghiên cứu môi trường cũng như các chiến lược và giải pháp bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. Bên cạnh đó, hội thảo cũng hướng mục tiêu tạo kết nối và mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu của Khoa Môi Trường với các đối tác trong và ngoài nước.
1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
 • Thời gian: 1 ngày (Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020)
 • Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
2. Thành phần tham dự
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên của Khoa Môi Trường và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan;
 • Cán bộ quản lý địa phương
3. Hình thức tổ chức
 • Phiên toàn thể: các báo cáo mời và thảo luận chung;
 • Hội thảo tại các phân ban: các báo cáo miệng (oral) và báo cáo treo (poster);
 • Triển lãm về hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Khoa;
5. Nội dung hội thảo
Nội dung của hội thảo tập trung vào cáo chủ đề chính sau:
 • Khoa học môi trường: địa chất môi trường, hóa môi trường, sức khỏe môi trường, năng lượng và môi trường, kinh tế môi trường, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, môi trường và tài nguyên biển;
 • Quản lý môi trường: quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hệ thống quản lý môi trường, phân tích hệ thống và áp dụng các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn, quản lý ô nhiễm và chất lượng môi trường, GIS và viễn thám ứng dung trong quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Tin học môi trường: Mô hình hóa môi trường, lập trình ứng dụng và cơ sở dữ liệu môi trường, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám;
 • Công nghệ môi trường: kỹ thuật xử lý nước thải, kỹ thuật xử lý khí thải, kỹ thuật cải tạo đất, kỹ thuật xử lý chất thải rắn và bùn thải, hóa học môi trường, quan trắc môi trường;
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;
6. Công bố khoa học
 Các bài báo nộp tham dự hội thảo sẽ được phản biện và xem xét xuất bản trong 2 số đặc biệt trên 2 tạp chí khoa học uy tín trong nước bao gồm:
 • Số ấn phẩm đặc biệt (tiếng Anh) trên Vietnam Journal of Science, Technology, and Engineering (Bộ KH&CN)
 • Số ấn phẩm đặc biệt (tiếng Việt) trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM)
7. Các mốc thời gian
 • Ngày 31/07/2020: Hạn chót nộp bài báo toàn văn
 • Ngày 01/08-30/09: Phản biện và chỉnh sửa bài báo
 • Ngày 05/10/2020: Thông báo kết quả cuối của các bài báo (được chấp nhận/không được chấp nhận)
 • Ngày 15/10/2020: Hạn chót đăng ký tham dự Hội thảo
 • Ngày 27/11/2020: Hội thảo
8. Thông tin đăng ký tham dự và gửi báo cáo tại hội thảo
8.1. Đăng ký tham dự
Đại biểu gửi Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu gửi kèm) về cho Ban tổ chức trước ngày 15/10/2020 qua địa chỉ email: hnkh-kmt@hcmus.edu.vn
8.2. Nộp bài hội thảo
 • Thời hạn nộp báo cáo toàn văn trước ngày 31/07/2020. Nộp báo cáo:
 • Theo đường link: https://forms.gle/v3uZK4fWLFQW76Dv6
 • Theo email hội thảo: hnkh-kmt@hcmus.edu.vn
 • Bài báo toàn văn được chuẩn bị theo hướng dẫn viết bài của Tạp chí mà tác giả mong muốn công bố.
 • Số ấn phẩm đặc biệt (tiếng Anh) trên Vietnam Journal of Science, Technology, and Engineering (Bộ KH&CN) (http://vietnamscience.vjst.vn/index.php/VJSTE/about/submissions)
 • Số ấn phẩm đặc biệt (tiếng Việt) trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) (http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns)
9. Phí tham dự hội thảo
Hội thảo không thu phí tham dự.
10. Địa chỉ liên hệ
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ:
 • Thư ký hội thảo:       TS. Lê Hoàng Anh
                                          ThS. Hoàng Thị Phương Chi
 • Vản phòng Khoa Môi Trường (Phòng C15)
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
 • 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
 • Email: hnkh-kmt@hcmus.edu.vn
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, các cán bộ của Quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Hội thảo.
Trân trọng thông báo.
  TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng Ban
 
 
 
PGS.TS. Tô Thị Hiền
Bản quyền 2013 © Khoa Môi Trường- Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam
ĐT: 84-8-38304379 Fax: 84-8-38304379