[THÔNG BÁO] Đăng ký chuyên ngành bổ sung (Khóa 2021 trở về trước)

Khoa Môi Trường thông báo cho sinh viên chương trình đại trà khóa 2021 trở về trước (chưa vào chuyên ngành) của 2 ngành Khoa học Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đăng ký chuyên ngành tại đường link sau:

LINK ĐĂNG KÝ

Thông tin yêu cầu chung cho sinh viên:

  • Thời gian đăng ký chuyên ngành: 18/06-01/07/2024
  • Kết quả xét chuyên ngành lần 1 (dự kiến 08/2024) sẽ có trên website của Khoa Môi Trường
  • Khoa nhận đơn đăng ký hiệu chỉnh đối với trường hợp các nguyện vọng đăng ký đều không đạt: 05/07 – 06/07/2024 (Đơn nộp qua email vttminh@hcmus.edu.vn). Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết các thắc mắc về kết quả chuyên ngành.
  • Thông báo kết quả lần 2 sau thời gian điều chỉnh.