AFTER UNIVERSITY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022 – đợt 1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 – đợt 1. Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại: Link thông báo

Thời gian thi tuyển: 21/05/2022 và 22/05/2022. Lịch thi cụ thể các môn như sau

Ngày thi Sáng Chiều
21/05/2022 Môn cơ bản Môn cơ sở
22/05/2022 Ngoại ngữ

Môn cơ bản: môn Môi trường đại cương cho 2 ngành Khoa học Môi trường và Quản lý Môi trường

Đề cương ôn tập (cập nhật và áp dụng từ Kỳ tuyển sinh đợt 1 năm 2020): link

Môn Cơ sở: Cơ sở Khoa học Môi trường (ngành Khoa học Môi trường) và Cơ sở Quản lý Môi trường (ngành Quản lý Môi trường)

Đề cương ôn tập môn cơ bản & cơ sở: link

Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học:

Địa chỉ: Phòng 8, Dãy B, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP HCM, Việt Nam

Email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn

Điện thoại: (+84) 28 38.350.097

Website: https://sdh.hcmus.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ogs.hcmus/