SCIENCE CONFERENCE

Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn Quốc – Năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2022 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Tiêp nối thành công các “Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc” trong giai đoạn 2009-2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM đăng cai tổ chức Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022 với chủ đề “GIS và viễn thám ứng dụng cho quản lý tài nguyên và môi trường”. Mục tiêu chính của hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý và các bên liên quan trao đổi và chia sẻ các kêt quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong một số lĩnh vực có liên quan đên quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai nhằm đề xuất các hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ GIS và viễn thám trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hội thảo cũng hướng mục tiêu tạo kêt nối và mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước.

Nộp trực tiếp

Các mốc thời gian quan trọng

Tác giả/đồng tác giả đăng ký tài khoản và gởi bài tóm tắt báo cáo trên hệ thống EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=gis2022

Xem thông tin chi tiết về hướng dẫn việc nộp bài.

Kết quả sẽ thông báo vào ngày 15/06/2022

Thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email và trên hệ thống EasyChair (đối với các tóm tắt báo cáo đã nộp)

Thông báo tác giả kết quả xét duyệt qua email và trên hệ thống EasyChair (đối với các bài báo đã nộp)

[Workshop] 4th International Young Researchers Workshop on “River Basin Environment and Management”

HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2022: Thông báo số 1 (2022-03-04 10:06:19)

[THÔNG BÁO] Hội nghị khoa học Phân tích hóa lý và sinh học lần V – năm 2021 (2020-10-29 10:30:36)[THÔNG BÁO] BUỔI SEMINAR ĐẠI HỌC CHUNG HSING – ĐÀI LOAN (2019-02-12 16:35:56)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN X – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (2016-11-08 14:08:53)