BIỂU MẪU ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

I. Quy trình/Biểu mẫu chung dành cho sinh viên

 1. Quy chế Học vụ Đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ
 2. Quy trình bảo lưu kết quả trúng tuyển
 3. Quy trình xin hoãn thi học kỳ
 4. Quy trình chấm phúc tra
 5. Quy trình xin điểm bảo lưu-điểm miễn
 6. Quy trình xin thôi học hoặc tạm dừng học tập
 7. Quy định về Chuẩn đầu ra tiếng Anh : tổng hợp
 8. Mẫu Đơn hủy học phần  
 9. Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung
 10. Đơn xin điều chỉnh chuyên ngành
 11. Đơn xin xét chuyên ngành bổ sung (dành cho sinh viên trễ hạn)_Nộp kèm bảng điểm tích lũy
 12. Đơn xin cấp bản sao bằng Tốt nghiệp (Thủ tục/ Hồ sơ cấp bản sao bằng Tốt nghiệp)
 13. Quy trình xét Hoàn tất chương trình đào tạo đối với SV chưa đạt chuẩn tiếng Anh – Đơn xét
 14. Quy chế điểm rèn luyện
 15. Quy định về Học bổng khuyến khích

II. Biểu mẫu dành cho sinh viên thực tập chuyên ngành

 1. Đề cương thực tập chuyên ngành Công nghệ KT môi trường
 2. Form trình bày Thực tập chuyên ngành Công nghệ KT môi trường.

III. Biểu mẫu dành cho sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp

 1. Quy trình xin thực hiện đề tài (dành cho sinh viên trễ hạn)
  Đơn xin thực hiện đề tài (dành cho sinh viên trễ hạn)_Nộp kèm bảng điểm tích lũy
 2. Đơn xin xét lại Khóa luận-Seminar
 3. Form đề cương thực hiện KL/TL
 4. Hướng dẫn thực hiện KL/TL (Đại học)_new 2018
 5. Mẫu trình bày KL/TL (Đại học)_new 2018
 6. Bản nhận xét KL/TL-GVHD (Đại học).
 7. Bản nhận xét KL/TL-GVPB (Đại học).
 8. Bản chỉnh sửa KL/TL (Đại học).
 9. Mẫu đơn xác nhận hoàn thành đề tài tốt nghiệp
 10. Mẫu đơn xin cấp công văn để xin nước thải/bùn thải/thực tập tốt nghiệp (SV chỉnh sửa nội dung trên đơn để phù hợp mục đích của mình)
 11. Quy định trình bày File Tóm tắt-KL/TL (cách đặt tên Tóm tắt, KL/TL, trình bày tóm tắt)

IV. Biểu mẫu khác

LOGO KHOA (Cũ)

LOGO KHOA (Mới) – Horizontal version
LOGO KHOA (Mới) – Vertical version

​V. Thư giới thiệu (mẫu)

 1. Đây là mẫu tham khảo, các em lưu ý khi sử dụng phải chỉnh sửa lại cho phù hợp. Mẫu thư giới thiệu: Tại đây