BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

z3348860142695_b7b0a3b9c81ecd0a3ae869b143ef35c6

1. NHIỆM VỤ:

Ø  Đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường gồm 2 chuyên ngành:

o   Công nghệ  môi trường nước và đất

o   Công nghệ môi trường không khí và chất thải rắn

Ø  Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả khoa học trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường

2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY – NGHIÊN CỨU

Ø  Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Tô Thị Hiền

Ø  Bộ môn có 16 cán bộ, gồm 01 Phó Giáo sư, 06 Tiến sĩ, 08 Thạc Sĩ, 01 Cử nhân

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Ø  Hướng nghiên cứu về hóa học khí quyển: nghiên cứu thành phần hóa học và bản chất biến đổi của chất ô nhiễm trong không khí, lan truyền ô nhiễm, chú trọng vào bụi mịn, bụi sinh học, kim loại nặng, Thủy ngân và các hợp chất hữu cơ độc hại trong cả khí và hạt, và vi nhựa trong không khí.

Ø  Hướng nghiên cứu về tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng: nghiên cứu phơi nhiễm các chất ô nhiễm như bụi mịn, bụi sinh học (vi khuẩn, nấm mốc), các chất hữu cơ độc hại trong không khí trong nhà và ngoài trời, các chất chỉ thị sinh học (biomarker) trong mẫu sinh học con người … cung cấp bằng chứng khoa học để hỗ trợ các hành động chính sách hiệu quả nhằm giảm mức độ ô nhiễm không khí

Ø  Hướng nghiên cứu biến đổi khí hậu: nghiên cứu sự tồn tại, nguồn phát thải của các chất ô nhiễm gây ấm lên toàn cầu dẫn đến biến đổi khí hậu bao gồm các khí nhà kính, black carbon và các nguồn phát thải, từ đó tính được phát thải làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp, chính sách đạt được Net Zero

Ø  Hướng nghiên cứu sử dụng dữ liệu đa phương tiện (vệ tinh, quan trắc, mô hình..) dự báo ô nhiễm, và tim hiểu lan truyền ô nhiễm, vận chuyển ô nhiễm không khí và mối liên hệ với biến đổi khí hậu.

 

Ø  Ứng dụng và thiết lập thuật toán cao cấp/AI trong phân tích dữ liệu môi trường

Ø  Phân tích dữ liệu lớn về ô nhiễm không khí và tìm hiểu nguồn gốc và phát thải chất ô nhiễm bằng mô hình phân tích đa biến

Ø  Hướng nghiên cứu về lắng đọng ô nhiễm: xác định được tải lượng lắng đọng vào môi trường nước, đất, biển của các chất ô nhiễm trong không khí.

Ø  Hướng nghiên cứu về xử lý khí thải: nghiên cứu các phương pháp xử lý các chất ô nhiễm tại nguồn thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm và các tác động đến con người và môi trường.

Ø  Hướng nghiên cứu xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn

Ø  Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải

Ø  Hướng nghiên cứu về hóa học nước: nghiên cứu thành phần hóa học và bản chất biến đổi của các chất ô nhiễm nước tập trung các hợp chất hữu cơ độc hại POPs, các hợp chất mới nổi (emerging contaminants), và vi nhựa.

Ø  Hướng nghiên cứu về xử lý nước:

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, công nghệ màng; nghiên cứu cấu trúc và vai trò hệ vi sinh vật tham gia vào quá trình xử lý nước thải trong mô hình sinh học; ứng dụng vi tảo trong xử lý nước thải có hàm lượng ô nhiễm N, P cao; nghiên cứu xử lý các chất vi lượng có trong nước cấp, nước thải bằng các phương pháp AOPs, MBR, RO…; nghiên cứu động học của các quá trình xử lý.

Ø  Hướng nghiên cứu về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường (Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc SDGs 06): phát hiện các nguồn ô nhiễm nguồn nước sạch liên quan tới hoạt động sinh hoạt của con người (nước xám không được xử lý, bể tự hoại kém hiệu quả) và đưa ra các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước sạch.

Ø  Hướng nghiên cứu về vật liệu mới xử lý Môi trường: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu sinh học mới từ các nguồn nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền nhằm ứng dụng cải tạo, phục hồi và xử lý Môi trường Nước, Đất.

Ø  Hướng nghiên cứu về chất thải nhựa, vi nhựa: nghiên cứu đánh giá hiện trạng, bản chất ô nhiễm rác thải nhựa, nguồn gốc phát thải và biện pháp xử lý và quản lý thích hợp.

Ø  Vật liệu mới cho nghiên cứu về năng lượng trung hoà carbon, sản xuất hydrogen, chuyển đổi CO2 thành sản phẩm hữu ích, xử lý và chuyển hoá chất thải rắn và vi nhựa thành các sản phẩm hữu ích.

tô thu hiền

PGS.TS Tô Thị Hiền

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

Trương Thị Cẩm Trang

TS. Trương Thị Cẩm Trang

Giảng viên chính

TS. Đỗ Thị Thùy Quyên

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

Nghiên cứu viên

Võ Thị Tâm Minh

ThS. Võ Thị Tâm Minh

Nghiên cứu viên

Giáo vụ khoa

Hồ Trương Nam Hải

ThS. Hồ Trương Nam Hải

Nghiên cứu viên

Trần Ánh Ngân

ThS. NCS. Trần Ánh Ngân

Nghiên cứu viên

Trần Hoàng Minh

CN. Trần Hoàng Minh

Trợ giảng

Trợ lý sinh viên

4. ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CÁC NIÊN KHÓA:

  1. Khóa 2007 – 2011: link 
  2. Khóa 2008 – 2012: link
  3. Khóa 2009 – 2013: link
  4. Khóa 2010 – 2014: link
  5. Khóa 2011 – 2015: link
  6. Khóa 2012 – 2016: link
  7. Khóa 2013 – 2017: link
  8. Khoá 2014 – 2018: link
  9. Khoá 2015 – 2019: link