PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

 Phòng Thí nghiệm Công nghệ môi trường

 • Tên tiếng Việt: Phòng Thí nghiệm Công nghệ môi trường
 • Tên tiếng Anh: Lab for Environmental Technology
 • Địa điểm: Phòng D001 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.
 • Nghiên cứu về xử lý khí thải: nghiên cứu các phương pháp xử lý các chất ô nhiễm tại nguồn thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm và các tác động đến con người và môi trường.
 • Nghiên cứu về xử lý nước:

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, công nghệ màng; nghiên cứu cấu trúc và vai trò hệ vi sinh vật tham gia vào quá trình xử lý nước thải trong mô hình sinh học; ứng dụng vi tảo trong xử lý nước thải có hàm lượng ô nhiễm N, P cao; nghiên cứu xử lý các chất vi lượng có trong nước cấp, nước thải bằng các phương pháp AOPs, MBR, RO…; nghiên cứu động học của các quá trình xử lý.

 • Nghiên cứu về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường (Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc SDGs 06): phát hiện các nguồn ô nhiễm nguồn nước sạch liên quan tới hoạt động sinh hoạt của con người (nước xám không được xử lý, bể tự hoại kém hiệu quả) và đưa ra các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước sạch.
 • Nghiên cứu về vật liệu mới xử lý Môi trường: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu sinh học mới từ các nguồn nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền nhằm ứng dụng cải tạo, phục hồi và xử lý Môi trường Nước, Đất.
 • Vật liệu mới cho nghiên cứu về năng lượng trung hoà carbon, sản xuất hydrogen, chuyển đổi CO2 thành sản phẩm hữu ích, xử lý và chuyển hoá chất thải rắn và vi nhựa thành các sản phẩm hữu ích.
 • Nghiên cứu vi sinh Môi trường/ hướng ứng dụng vi sinh trong xử lý môi trường nước, đất và giải pháp cải tạo môi trường ô nhiễm liên quan đến vi sinh vật

+ Nghiên cứu cơ bản: xử lý nước thải

+ Nghiên cứu ứng dụng: xử lý môi trường bậc cao, hướng tới kiểm soát và tuần hoàn nước

+ Các dịch vụ KHKT có thể thực hiện

 • Nhóm có kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghiên cứu để vận hành các mô hình xử lý mô phỏng thực tế cho các nước thải, đạt các yêu cầu của các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam và quốc tế.
 • Thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị phân tích các chỉ tiêu trong môi trường nước.
 • Thành thạo trong việc phân tích các chỉ tiêu xác định ô nhiễm nước mặt, nước thải của các loại hình công nghiệp…

Trưởng nhóm

PGS.TS. Tô Thị Hiền 

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: tohien@hcmus.edu.vn

Điện thoại: 0976000621

Thành viên chính

TS. Đỗ Thị Thùy Quyên

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: dttquyen@hcmus.edu.vn

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: ngttam@hcmus.edu.vn

TS. Phan Như Nguyệt

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường.

Email: pnnguyet@hcmus.edu.vn

tô thu hiền

PGS.TS Tô Thị Hiền

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

TS. Đỗ Thị Thùy Quyên

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Thảo Nguyên

ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

Nghiên cứu viên

Hồ Trương Nam Hải

ThS. Hồ Trương Nam Hải

Nghiên cứu viên

Trần Ánh Ngân

ThS. NCS. Trần Ánh Ngân

Nghiên cứu viên

Trần Hoàng Minh

CN. Trần Hoàng Minh

Trợ giảng

Trợ lý sinh viên

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-UV/FD)
Thiết bị phân tích carbon hữu cơ (OC) và carbon nguyên tố (EC)
Hệ thống sắc ký khí GC-FID
 
 
Hệ thống sắc ký lỏng siêu cao áp (UPLC-MS-MS)