NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường

THÔNG TIN CHUNG

 • Tên chương trình: Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Ngành đào tạo, tên văng bằng tốt nghiệp: Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Tiếng Anh: Natural Resources and Environmental Management)
 • Mã ngành: 7850101
 • Loại hình đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tổng số tín chỉ: 135 tín chỉ

Đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường với những năng lực và phẩm chất sau:

 • Có các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức môi trường và áp dụng trong lĩnh vực TN&MT.
 • Có các kiến thức cơ sở và nâng cao về khoa học, quản lý và công nghệ môi trường, kỹ năng thực hành sâu rộng với phương pháp luận vững chắc, có khả năng tiếp cận nhanh các kiến thức mới và có thể vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề tài nguyên và môi trường đang diễn ra góp phần vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, tự tin và trung thực, có ý thức về lợi ích cộng đồng và phục vụ xã hội.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động; có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, và làm việc nhóm; có khả năng nhận dạng, phân tích, đánh giá, thiết kế và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực TN&MT một cách logic, sáng tạo; có kỹ năng lãnh đạo, có khả năng tự học tập và nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên ngành, đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

STT

Chuẩn đầu ra

01

Áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh) và xã hội cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

02

Vận dụng các kiến thức về môi trường cơ bản (môi trường đại cương, khoa học trái đất) làm nền tảng khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho ngành quản lý tài nguyên và môi trường.

03

Vận dụng các kiến thức môi trường cơ sở đất, nước, không khí; quản lý và khoa học công nghệ, kiến thức thực tế; tác động qua lại giữa con người và môi trường.

04

Vận dụng các kiến thức thuộc một trong các chuyên ngành: quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường, quản lý môi trường đô thị và công nghiệp, khoa học dữ liệu và tin học ứng dụng trong môi trường nhằm giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

05

Sử dụng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành thành thạo với trình độ tối thiểu bậc 3/6, tương đương với các chứng chỉ sau: VNU-EPT 176, IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEFL ITP 450, TOEFL CBT 133, TOEIC 4 kỹ năng: 450 Nghe-Đọc và 181 Nói-Viết.

06

Sử dụng thành thạo tin học căn bản và xử lý số liệu môi trường trong giao tiếp xã hội và hoạt động nghề nghiệp.

07

Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị cơ bản trong quan trắc, đánh giá, và quản lý môi trường, phần mềm chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

08

Khả năng tư duy hiệu quả và nghiên cứu khoa học định hướng cho nghiên cứu của bản thân và ý thức được việc tự học tập tự nghiên cứu và học tập suốt đời từ đó có khả năng tiếp cận và hòa nhập với môi trường công tác sau khi tốt nghiệp.

09

Ý thức văn hóa và đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và tôn trọng luật pháp Việt Nam và các qui định, luật và chính sách môi trường; hành xử chuyên nghiệp, và luôn cập nhật kiến thức chuyên môn về quản lý tài nguyên và môi trường.

10

Có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, kiên trì, linh hoạt, tự tin, tích cực trong môi trường đa văn hóa.

11

Khả năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong khoa học, hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội.

12

Khả năng phân tích bối cảnh xã hội có liên quan đến ngành nghề và phân tích đánh giá một đối tượng cụ thể trong môi trường.

13

Khả năng phân tích, thiết kế, triển khai vá đánh giá một vấn đề môi trường cụ thể nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy : 135 tín chỉ (không tín các môn GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở), trong đó

STT   SỐ TÍN CHỈ (TC) Tổng số TC tích lũy khi tốt nghiệp (1+2+3) GHI CHÚ
Bắt buộc Tự chọn Tự chọn tự do Tổng cộng
1 Giáo dục đại cương
(không kể môn GDQP, GDTC, tin học cơ sở và ngoại ngữ) (1)
42 11   53    
2 Giáo dục chuyên nghiệp          
1 Cơ sở ngành (2) 46 6   52  
2 Chuyên ngành (3)           (*)
Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường 12 8   20 125 (**)
Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp 11 9   20 125
Khoa học dữ liệu và tin học ứng dụng môi trường 14 6   20 125
Tốt nghiệp (4)            
Khóa luận tốt nghiệp 10 0   10  
Tiểu luận tốt nghiệp 6 4   10  

Sinh viên ra trường có thể làm việc tác tại các đơn vị sau:

 • Các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý, khu công nghiệp, khu chế xuất; các bộ phận chuyên trách về môi trường ở các doanh nghiệp, tập đoàn; các công ty tư vấn về môi trường trong và ngoài nước, và các tổ chức phi chính phủ;
 • Các đơn vị nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường như Bộ, Sở TN&MT, Sở KH&CN, Sở NN&PTNT, Phòng TN&MT của các tỉnh, thành phố, quận/huyện;
 • Các đơn vị tư vấn, phân phối hóa chất, thiết bị trong lĩnh vực môi trường;
 • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học và cao đẳng, trung tâm và viện nghiên cứu;

Qui trình đào tạo

 • Căn cứ theo Quy chế học vụ đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-KHTN ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Điều kiện tốt nghiệp

 • Điều kiện tốt nghiệp: tích lũy đủ số tín chỉ của khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp như đã mô tả ở mục 6 và mục 7 của CTĐT này, đồng thời thỏa các điều kiện tại Điều 28 Quy chế học vụ Đào tạo đại học và cao đẳng theo Hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-KHTN ngày 12 tháng 07 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Khung chương trình đào tạo Đại học áp dụng cho Khóa:
Chương trình đào tạo áp dụng từ Khóa 2022.