BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ TIN HỌC MÔI TRƯỜNG

1. Giới thiệu bộ môn:

Bộ môn được thành lập theo Quyết định số 916/QĐ-KHTN của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN ngày 18/08/2020 trên cơ sở sát nhập Bộ môn Quản lý Môi trường (thành lập năm 2000) và Bộ môn Tin học Môi trường (thành lập năm 2003). Bộ môn thành lập nhằm tăng cường nguồn lực và đẩy mạnh phát triển hướng nghiên cứu ứng dụng tin học trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

 

Bộ môn QL và THMT

2. Nhiệm vụ của Bộ môn

 • Đảm nhận đào tạo Cử nhân với 03 hướng chuyên ngành Quản lý môi trường, chuyên ngành Tin học môi trường, và chuyên ngành Viễn thám và GIS ứng dụng trong Quản lý TNTN&MT.
 • Đảm nhận đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao theo các hướng quản lý môi trường và tin học ứng dụng trong môi trường.

3. Đội ngũ cán bộ giảng dạy – nghiên cứu

 • Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đào Nguyên Khôi
 • Bộ môn có 20 cán bộ, trong đó 03 Phó Giáo Sư, 09 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ và 03 Nghiên cứu sinh

4. Hướng nghiên cứu chính

Hướng nghiên cứu về Quản lý môi trường

 • Quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên thiên nhiên;
 • Các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Xây dựng hệ thống quản lý môi trường;
 • Quản lý môi trường vùng, quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, và quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn;
 • Quản lý chất thải; quản lý ô nhiễm và chất lượng môi trường;
 • Đánh giá và phân tích môi trường (đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro, đánh giá vòng đời sản phẩm, …);
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

Hướng nghiên cứu về Tin học ứng dụng

 • Mô hình hóa các quá trình lan truyền ô nhiễm môi trường;
 • Trí tuệ nhân tạo trong bài toán rủi ro thiên tai và môi trường;
 • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu môi trường (ứng dụng GIS, WebGIS, và Mobile GIS)

Hướng nghiên cứu về GIS và viễn thám ứng dụng

 • Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Thống kê và phân tích không gian phục vụ giám sát và đánh giá biến động môi trường;
 • Mô hình hóa không gian và phân vùng môi trường;

4. ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

– Năm học 2019-2020: link 

Liên hệ: Phòng C24, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh