HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI


Hội nghị Liên chi Hội 2019 – 2023

Đại Hội Đoàn Khoa Giai đoạn 2016 – 2019

Ban Chấp Hành Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019

 (2020-12-06 22:14:00)

[CUỘC THI ẢNH: “SINH VIÊN MÔI TRƯỜNG – SỐNG TRỌN TỪNG KHOẢNH KHẮC”] 

HỘI NGHỊ BCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG , NK 2019 – 2023, NH 2020-2021 

Hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Môi trường , NK 2019 – 2022, NH 2020-2021 

[THÔNG TIN] Cuộc thi ý tưởng “2020 Innovative Idea Competition for the Environment Sector of UN SDGs”! 

[THÔNG BÁO] TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHÀO TÂN SINH VIÊN KHÓA TUYỂN 2019 

[THÔNG BÁO] TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN “READY TO LEAD”

[THÔNG TIN] TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN chương trình: NGÀY HỘI SỐNG XANH NĂM 2019 

[TIẾNG HÁT SINH VIÊN 2019] SINH VIÊN NGUYỄN BÙI NGỌC LINH XUẤT SẮC GIÀNH GIẢI QUÁN QUÂN 

[FESTIVAL] TIẾT MỤC “HẸN” LẮNG ĐỌNG CẢM XÚC

[CUỘC THI] GIẢI MÃ NHỰA 

XUÂN TÌNH NGUYỆN 2019 

[ĐOÀN – HỘI] TEAM BUILDING CHÀO TÂN SINH VIÊN 2018 

[TUYỂN CÁN BỘ ĐOÀN HỘI 2018] (2018-08-21 23:29:00) 

CHÀO TÂN SINH VIÊN 2018 (2018-08-20 22:22:39)

[THÔNG TIN] Tổng kết Cuộc thi học thuật Lốc Xanh 2018 (2018-06-05 23:32:19) (2018-05-28 18:52:22)[THÔNG TIN] TRẬN CHUNG KẾT LỐC XANH 2018 (2018-05-28 18:52:22) (2018-05-14 20:56:42)

[TIN HOẠT ĐỘNG] BÁN KẾT CUỘC THI HỌC THUẬT LỐC XANH 2018 (2018-05-14 20:56:42) (2018-03-12 21:09:51)

Lốc Xanh Rưc Rỡ 2018 chính thức khởi động (2018-03-12 21:09:51) (2018-03-03 17:07:02)

Hội trại Truyền thống Khoa Môi Trường 2017 (2018-03-03 17:07:02) (2018-03-03 17:02:08)

Lễ kỷ niệm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 (2018-03-03 17:02:08) (2018-03-03 16:45:25)

Cuộc thi học thuật “Khoa học quanh ta” Lần IV – 2017 (2018-03-03 16:45:25) (2018-03-03 16:34:31)

Hội nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Môi Trường mở rộng NH 2017 – 2018 (2018-03-03 16:34:31)[Đoàn Hội] Hoạt động “Ngày Trái Đất” ngày 22/4 (2017-05-25 16:20:58)

[Đoàn Hội] Hoạt động tiêu biểu tháng 3/ 2017 của lớp 15KMT1 (2017-04-23 19:45:49)

[Đoàn Hội] Hoạt động tiêu biểu tháng 3, 4/ 2017 của lớp 15KMT2 (2017-04-23 19:34:18)

[Đoàn Hội] Hoạt động tiêu biểu tháng 4/2017: Sức sống Chi Đoàn của lớp 16KMT (2017-04-23 18:59:33)[Đoàn Hội] Đề án công trình thanh niên “Màu Xanh” (2017-01-12 11:38:39)

[Đoàn Hội] Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2016 (2017-01-12 11:33:56)

[Đoàn Hội] Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 (2017-01-12 11:31:33)

[Đoàn Hội] Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp Hành Đoàn Khoa Môi Trường (2017-01-12 11:28:22)