PHÒNG ĐỌC – THƯ VIỆN

1. GIỚI THIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc, tham khảo tài liệu của Sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ Sinh viên năm 4 Khoa Môi Trường thực hiện Đề tài tốt nghiệp, Khoa Môi Trường hỗ trợ việc Đọc/ Mượn tài liệu của Sinh viên thông qua Phòng đọc F200.

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG PHÒNG ĐỌC

  • Bước 1: Sinh viên xem danh mục tài liệu tham khảo tại link ở mục 4.1 (*)
  • Bước 2: Ghi nhớ MÃ TÀI LIỆU cần đọc/mượn (Chú ý cột Hiện trạng: Còn/Hết tài liệu)
  • Bước 3: Sinh viên đăng ký đọc/mượn tài liệu tại link ở mục 4.2
  • Bước 4: Sau khi đăng ký, các bạn có thể đến đọc/mượn tài liệu theo thời gian Quy định tại Nội quy Phòng đọc
     4.1 Sinh viên xem danh mục tài liệu tại link: Danh mục tài liệu thư viện
    4.2 Sinh viên đăng ký mượn tài liệu tại link:  Phiếu đăng ký mượn tài liệu

Lưu ý: Các bạn đọc kĩ Nội quy Phòng đọc khi tham gia Đọc/mượn tài liệu tại Phòng đọc

(*) Danh mục tài liệu bao gồm nhiều Sheet phân theo Thể loại, các bạn chọn vào Thể loại cần đọc/mượn và ghi nhớ Mã tài liệu tương ứng.