ĐẠI HỌC

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của 04 chương trình đào tạo đại học Khoa Môi Trường theo từng phương thức tuyển sinh như sau:
 

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Chú thích

Tổng chỉ tiêu

Xét theo kết quả
THPT 2023

Theo phương thức
khác

1

7440301

Khoa học Môi trường

140A00

B00

B08

D07

Tổ hợp xét tuyển cho cả 4 ngành:


Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

 


Toán, Hóa học, Sinh học (B00);

 


Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08);

 


Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);

 

 

2

7440301_DKD

Khoa học Môi trường (Chương trình Tăng cường Tiếng Anh)

40A00

B00

B08

D07

3

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

120A00

B00

B08

D07

4

7850101

Quản lý Tài nguyên và Môi Trường

80A00

B00

B08

D07

 Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường là một lĩnh vực đa ngành, bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng – thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo. Đây là một lĩnh vực có tác động lớn đến đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết số 06/NQ-CP ban hành ngày 21/01/2021 cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ kỹ thuật, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong thời gian sắp tới. Hiện nay, nguồn nhân lực ngành môi trường ở nước ta vẫn chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu thực tế về cả số lượng và chất lượng. Không chỉ ở các cơ quan nhà nước, các công ty xử lý môi trường, các đơn vị cấp thoát nước, doanh nghiệp tư vấn giải pháp môi trường, hay các tổ chức phi chính phủ thực hiện dự án về môi trường,… đang thiếu hụt nguồn nhân lực có đủ trình độ và năng lưc chuyên môn về môi trường,mà hầu hết các công ty, nhà máy, xí nghiệp đều cần đến các cử nhân môi trường để thực hiện công việc quản lý các vấn đề môi trường phát sinh, đảm bảo an toàn môi trường trong sản xuất… theo công nghệ cũng như quy trình xanh, sạch, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
 
Đứng trước bối cảnh xã hội và nhu cầu nguồn nhân lực ngành môi trường như vậy, các chương trình đào tạo của Khoa Môi Trường sẽ góp phần cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực môi trường được đào tào chuyên nghiệp, bài bản vào thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc.

Thông tin chương trình đào tạo:

NGÀNH

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
(Chương trình tăng cường tiếng Anh)

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

4 năm

3.5 năm

4 năm

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

135 tín chỉ

133-135 tín chỉ

133 tín chỉ

133 tín chỉ

CÁC CHUYÊN NGÀNH

3 chuyên ngành:
– Quản lý tổng hợp Tài nguyên và Môi trường;
– Quản lý Môi trường đô thị và công nghiệp;
-Khoa học dữ liệu và tin học ứng dụng trong môi trường

6 chuyên ngành:
– Khoa học Môi trường;
– Quản lý Môi trường;
– Tin học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường;
– Môi trường và tài nguyên Biển;
– Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường

Tập trung vào khối kiến thức chuyên ngành Khoa học môi trường và Quản lý môi trường
20% chương trình học bằng tiếng Anh

2 chuyên ngành:
– Công nghệ môi trường nước và đất;
– Công nghệ môi trường không khí và chất thải rắn.

HỌC PHÍ DỰ KIẾN

21.5 triệu

21.5 triệu

40 triệu

21.5 triệu

CƠ SỞ HỌC TẬP

Cơ sở 2 (Dĩ An – Thủ
Đức)

Cơ sở 2 (Dĩ An – Thủ
Đức)

Cơ sở 1 (227 Nguyễn
Văn Cừ, Quận 5)

Cơ sở 2 (Dĩ An – Thủ
Đức)

 
Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Môi trường, người học có thể làm việc tại:
• Các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, công ty cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước, công ty môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, tổ chức về môi trường, công ty tư vấn về môi trường,…
• Bộ phận an toàn sức khỏe môi trường trong các đơn vị sản xuất.
• Các đơn vị nhà nước như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường,….
• Các công ty kinh doanh hóa chất, thiết bị trong lĩnh vực môi trường;
• Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu;
 
Cơ hội học bổng
• Học bổng thường niên của ĐHQG-HCM, Trường, Khoa, và Ban liên lạc cựu sinh viên của Khoa;
• Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn từ các đơn vị tài trợ là các quỹ xã hội, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, và các tổ chức nước ngoài.
• Bên cạnh đó, hàng năm sinh viên của Khoa Môi Trường có cơ hội nhận được nhiều học bổng học tập ngắn hạn, trao đổi, học bổng nghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ ở các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, các nước Châu Âu
 
Đánh giá của nhà tuyển dụng và các bên liên quan
Theo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng năm học 2020-2021 về chất lượng sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo của Khoa Môi trường, các đơn vị tuyển dụng khá hài lòng về chất lượng sinh viên của Khoa với mức hài lòng 75% về mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên môn đào tạo. Cũng theo kết quả khảo sát, tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là 91%, trong đó với khoảng 65% sinh viên làm việc ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, 20% sinh viện tự khởi nghiệp, và số còn lại làm việc ở các đơn vị nhà nước và liên doanh nước ngoài.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Phòng C15, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
– Điện thoại: (028) 38 304 379
– Email: environment-hcmus.vnu@hcmus.edu.vn
– Trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐH KHTN: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/4