HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác quốc tế

            Công tác hợp tác quốc tế được Khoa Môi trường quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong những năm gần đây công tác này được đẩy mạnh hơn, các hướng hợp tác được mở rộng và đa dạng bao gồm việc giới thiệu cán bộ đi đào tạo; hợp tác đào tạo và nghiên cứu với một số Khoa môi trường Đại học nước ngoài; cử cán bộ đi tham gia hội nghị khoa học quốc tế để tiếp cận những hướng nghiên cứu mới mà thế giới đang quan tâm; tạo điều kiện cho các thầy cô trẻ tham gia các khóa học chuyên đề ngắn hạn để họ làm quen với môi trường nghiên cứu khoa học ở các nước tiên tiến. Một số trường có ký kết hơp tác với Khoa:

–         Osaka Prefecture University, Japan (http://www.osakafu-u.ac.jp/english/info/index.html)

–         Environmental Faculty, Nagoya University(http://www.env.nagoya-u.ac.jp/en/)

–         Duke University, USA (http://www.duke.edu/)

–         Asian Institute of Technology(http://www.ait.ac.th/)

–         NCU, Taiwan (http://www.ncu.edu.tw/?hl=en)

–         NCTU, Taiwan (http://www.nctu.edu.tw/english/)

–         Tongji University, China (http://www.tongji.edu.cn/english/)

–        Center for International Cooperation Ministry of Foreign Affairs Israel

–        Geological Survey of Israel

            Sự hợp tác quốc tế đã đem lại những kết quả tốt phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhiều tài liệu về phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học được bổ sung, các cán bộ trong Khoa có thêm những kinh nghiệm trong giảng dạy

[THÔNG BÁO] Tuyển Sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Osaka Metropolitan (OMU), Nhật Bản 2023

03/07/2023

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên hè 2023 giữa Trường Đại học Khoa học…

[THÔNG BÁO] CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TRỰC TUYẾN OPU – HCMUS

25/02/2022

Thông báo tuyển Sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên với trường Osaka Prefecture University (OPU-HCMUS 2022)        Khoa Môi Trường – Trường Đại học KHTN ĐHQG-HCM…

[THÔNG BÁO] SEMINAR ONLINE GIỮA KHOA MÔI TRƯỜNG (Trường ĐH KHTN) VÀ TRUNG TÂM DREAMHUB (ĐH YUNTECH, ĐÀI LOAN)

14/06/2021

Khoa Môi Trường thông báo đến các em sinh viên về buổi Seminar online, một trong những hoạt động của chương trình hợp tác trao đổi nghiên cứu giữa Khoa…