Thông tin Cán bộ – Giảng viên

ThS. NCS. Đỗ Quang Lĩnh

Trợ giảng

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENM00003 :Toán ứng dụng trong Môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Mô hình hóa
  • Dữ liệu
  • Toán ứng dụng
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Phát triển mô hình mô phỏng dòng chảy và chất lượng nước mặt dựa vào các thuật toán trí tuệ nhân tạo

Cấp thành phố HCM

Tham gia/ bán thời gian

Đánh giá tác động của BĐKH và hoạt động nhân sinh (thay đổi sử dụng đất và phát triển thủy điện) đến tài nguyên nước ở khu vực Tây Nguyên

Cấp bộ KHCN

Tham gia/ bán thời gian

Đánh giá thực trạng, nguyên nhân sạt lở bờ sông Gò Gia trên địa bàn huyện Cần Giờ và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa

Cấp thành phố HCM

Tham gia/ bán thời gian

Đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn nguồn nước cho TP. HCM do sự cố ô nhiễm và đề xuất giải pháp

Cấp thành phố HCM

Tham gia/ bán thời gian

Công bố khoa học
  1. Impact of future climate change on river discharge and groundwater recharge: a case study of Ho Chi Minh City, Vietnam.
  2. Using Machine Learning Models for Predicting the Water Quality Index in the La Buong River, Vietnam.
  3. Modelling of Bunus regional sewage treatment plant using machine learning approaches. 
  4. Using gridded rainfall products in simulating streamflow in a tropical catchment – A case study of the Srepok River Catchment, Vietnam.
  5. Development of an integrated tool responding to accidental oil spills in riverine and shoreline areas of Ho Chi Minh City, Vietnam.