Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Ái Lê

TS. Nguyễn Ái Lê

Giảng viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENVI 0014: Sinh hóa Môi Trường 
  • ENVI 10118: Vi sinh Môi Trường


Lĩnh vực nghiên cứu
  • Xử lý sinh học nước thải 
  • Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong đất, nước 
  • Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm vi sinh vật đến sức khỏe con người
  • Đánh giá tiềm năng sản xuất nhiên liệu sinh học
Đề tài – dự án
Chờ cập nhật
Công bố khoa học
Chờ cập nhật