Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Dương Thị Bích Huệ

ThS. NCS. Dương Thị Bích Huệ

Giảng viên

Bộ môn Khoa học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENE10001, ENV10001: Sinh thái môi trường
 • ENV10107: Tài nguyên sinh vật và môi trường
 • ENV10124: Sinh thái môi trường đất ngập nước
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Sinh thái Môi trường (bảo tồn đa dạng sinh học; tài nguyên sinh vật và môi trường: hiện trạng sử dụng; sinh vật ngoại lai….)
 • Sinh thái đất ngập nước; Bảo tồn Đất ngập nước (Kiểm kê, hiện trạng tài nguyên, giải pháp quản lý…)
 • Kinh tế môi trường, kinh tế tài nguyên, kinh tế sinh thái.
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Phân biệt nông sản Việt Nam và nông sản các các nước bằng lập trình trắc diện

Cấp Tỉnh

Tham gia 2018-2020

Thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thịt bò một nắng tại huyện Krong Pa, Gia Lai

Cấp Tỉnh

Tham gia 2019-2021

Xây dựng quy trình trồng Sâm non (Sâm Hàn Quốc và Hồng Đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh (từ 2020 -2022)

Cấp Tỉnh

Tham gia 2020-2022

Công bố khoa học
 1. Do Hoang Thinh, Duong Thi Thuy Van, Ngo Viet Duc, Tran Minh Duc, Tong Duy Hien, Duong Thi Bich Hue, Nguyen Sy Dung, Phan Hong Truong, Bui Quoc Anh, Dinh Xuan Duyen; “Quality Standards and Inexpensive Drying Technology for Semi-Dried Jerky in Gialai Province: A Short Review”; International Journal of Innovative research & Development, ISSN 2278 -0211 (Online); Vol 9, Issue 11, Nov 2020, P. 18 -P.35
 2. Do Hoang Thinh, Duong Thi Thuy Van, Ngo Viet Duc, Tran Minh Duc, Tong Duy Hien, Duong Thi Bich Hue, Nguyen Sy Dung, Phan Hong Truong, Bui Quoc Anh, Dinh Xuan Duyen;
 3. “Design and Construction of an IoT Solar Dryer for Semi-Dried Jerky”; International Journal of Innovative research & Development, ISSN 2278 -0211 (Online); Vol 10, Issue 6, June 2021; 
 4. Phân vùng đất ngập nước thành các đơn vị cảnh quan bằng cách tiếp cận phân định thủy địa mạo: Lấy ví dụ ở Vườn Quốc Gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp
 5. Dividing a wetland landscape into units by using a hydrogeomorphic delineation approach: A case study in Tram Chim National Park, Dong Thap.