Thông tin Cán bộ – Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV10012: Kinh tế môi trường
  • ENV10109: Tài nguyên khí hậu
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Định giá môi trường
  • Phân tích dự án liên quan môi trường (cây xanh, phân loại rác, lựa chọn hệ thống xử lý dưa trên quan điểm kinh tế môi trường)
  • Giảm thiểu rác thải sinh hoạt
  • Khai thác tài nguyên khí hậu cho du lịch
  • Tiếng ồn
  • Mảng xanh đô thị
Đề tài – dự án
  • Đang cập nhập…
Công bố khoa học
  • Đang cập nhập…