Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Hoàng Thị phương Chi

TS. Hoàng Thị Phương Chi

Giảng viên

Bộ môn Khoa học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV00001: Môi trường đại cương
 • ENV00002: Khoa học Môi trường 
 • GEO00002: Khoa học Trái đất
 • ENV10102: Tai biến tự nhiên
 • ENV10117: Quản lý tổng hợp đới bờ
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Địa môi trường
 • Địa di sản
 • Bảo tồn địa di sản
 • Địa du lịch
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Phát triển địa du lịch tuyến ven biển Bình Thuận

Cấp ĐHQG-loại C

Chủ nhiệm/ 2016-2019

Đề xuất các geosite trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phục vụ phát triển địa du lịch

Trường ĐH KHTN

Chủ nhiệm/

2021 – 2022

Công bố khoa học
 1. Hoang Thi Phuong Chi, Ha Quang Hai, Nguyen Thi Que Nam (2021). Geomorphosites of Nui Chua National park, Ninh Thuan province, Vietnam. International Journal of Geoheritage and Parks, Volume 9, Issue 4, December 2021, Pages 375-390
 2. Hoàng Thị Phương Chi, Hà Quang Hải. An introduction to geosites in the South-Central Coast, Vietnam. Báo cáo tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Từ ngày 8-14/9/2018 tại Công viên Địa chất Adamello Brenta, Trentino, Ý.
 3. Hoàng Thị Phương Chi, Hà Quang Hải, Nguyễn Thị Quế Nam. Proposing Geoproducts for Ly Son Geopark, Vietnam. Website Hội nghị “1st International Electronic Conference on Geosciences”, 6/2018
 4. Hà Quang Hải, Hoàng Thị Phương Chi (2020). Tài liệu mới về Địa tầng, địa mạo đảo Lý Sơn. Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 62, số 3.
 5. Hoàng Thị Phương Chi, Hà Quang Hải, Nguyễn Thị Quế Nam (2020). Tiềm năng phát triển địa du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận. Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM, Tập 4, Số đặc biệt: Môi trường và Phát triển (ESD2020), Trang 126 – 135
 6. Nguyễn Thị Quế Nam, Hà Quang Hải, Hoàng Thị Phương Chi  (2020). Đặc thù địa học trong các công viên địa chất tiềm năng thuộc dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM, Tập 4, Số đặc biệt: Môi trường và Phát triển (ESD2020), Trang 154 – 165.
 7. Hoang Thi Phuong Chi, Ha Quang Hai. Anthropogenic threats to geosites of south central coast, Vietnam. International Forum on Green Technology and Management 2021 (IFGTM21), Can Tho University, 25 – 27/11/2021
 8. Hoang Thi Phuong Chi, Nguyen Thi Que Nam, Ha Quang Hai. Geotrails – Safe tourism after COVID-19, Examples in the south-central coast of Vietnam. Digital 9th International Conference on UNESCO Global Geoparks, Jeju, Korea 11-17/12/2021.
 9. Hoang Thi Phuong Chi, Ha Quang Hai (2022). Geodiversity in the south-central coast of Vietnam. Oxford Geoheritage Virtual Conference, 6-9 June 2022.
 10. Hoàng Thị Phương Chi, Đoàn Ngọc Quỳnh Như, Huỳnh Bá Dũng (2018). Phát triển Địa du lịch công viên đá hoa cương Kê Gà, Bình Thuận. Tạp chí phát triển KH&CN-ĐHQG-HCM tập 2 (6/2018), Trang 241-253.