Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thị Quế Nam

ThS. Nguyễn Thị Quế Nam

Nghiên cứu viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Địa chất môi trường: du lịch địa chất, đánh giá các giá trị khoa học
  • Bổ sung các địa điểm di sản, bảo tồn địa chất. 
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Ảnh hưởng của hoạt động thực địa trong địa giáo dục

Cấp Trường

Chủ nhiệm/2020-2021

Công bố khoa học
  1. Hoang Thi Phuong Chi, Ha Quang Hai, Nguyen Thi Que Nam (2018). Proposing Geoproducts for Ly Son Geopark, Viet Nam. The 1st International Electronic Conferences on Geosciences
  2. Nguyễn Thị Quế Nam, Hà Quang Hải, Hoàng Thị Phương Chi (2020). Đặc thù địa học tại các công viên địa chất tiềm năng thuộc dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Tự nhiên, Tập 4 – 2020
  3. Hoang Thi Phuong Chi, Ha Quang Hai, Nguyen Thi Que Nam (2020). Tiềm năng địa du lịch đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Tự nhiên, Tập 4 – 2020
  4. Hoang Thi Phuong Chi, Ha Quang Hai, Nguyen Thi Que Nam (2021). Geomorphosites of Nui Chua National Park, Ninh Thuan Province, Vietnam. International Journal of Geoheritage and Parks
  5. Mai Hoàng Đăng, Nguyễn Thị Quế Nam, Hoàng Thị Phương Chi (2022). Ứng dụng ma trận SWOT-TOWS và phương pháp phân tích thứ bậc AHP trong xây dựng bản đồ địa du lịch xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2022.