Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn hoài Phương Duy

ThS. NCS. Nguyễn Hoài Phương Duy

Nghiên cứu viên

PT. Đảm bảo chất lượng

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Vật liệu xử lý môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu chế tạo một số loại zeolite lỗ xốp lớn và ứng dụng trong xử lý- hấp phụ một số ion kim loại nặng và kim loại phóng xạ

Đại học Quốc gia

Tham gia / 2018-2022

Công bố khoa học
  • Quang Thanh Le, Duy Hoai‐Phuong Nguyen, Nha Minh Nguyen, Duy Phuc‐Hoang Nguyen, Ty Minh Nguyen, Tung Ngoc Nguyen & Tung Cao‐Thanh Pham, Gelless Secondary Growth of Zeolitic Aluminophosphate Membranes on Porous Supports with High Performance in CO2/CH4 Separation. ChemSusChem, 13, 1720-1724, (2020).