Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần quang trà

ThS. Trần Quang Trà

Nghiên cứu viên

Trợ lý sinh viên

Bộ môn Khoa học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C35, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • Hệ thống thông tin địa lý
  • Viễn thám
Lĩnh vực nghiên cứu
  • GIS-RS trong giám sát chất lượng môi trường
Đề tài – dự án
Tên đề tài/dự án
Cấp quản lý
Vai trò/ Thời gian thực hiện
Đánh giá sự phân bố không gian bụi PM2.5 tại TP. HCM bằng viễn thám
Trường
Chủ nhiệm/2019-2020
Đánh giá diễn biến nồng độ một số chất dinh dưỡng (dạng Nitơ, Photpho) giai đoạn 2015-2020 cho hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai bằng phương pháp viễn thám
Trường
Chủ nhiệm/2021-2022
Ước tính nồng độ một số chất dinh dưỡng hồ Trị An bằng công nghệ viễn thám và học máy
Trường
Chủ nhiệm/2023-2024
(đang thựchiện)
Công bố khoa học
  1. Tran Quang Tra, Nguyen Hien Than. Estimation of nutrient concentrations in the Tri An reservoir, Dong Nai province using
    LANDSAT 8 OLI. National Applied GIS Conference – 2022, Vietnam. IOP Publishing, 2023.
  2. Trần Quang Trà, Nguyễn Phúc Hiếu, Đào Nguyên Khôi. Đánh giá sự phân bố nồng độ bụi PM2.5 trên địa bàn TP. HCM – một số kết quả ban đầu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2021.
Thông tin khác

Tên tổ chức, hiệp hội

Vai trò

Thời gian

Japan-Asia Youth Exchange program in Science (SAKURA Exchange Program in Science)

Thành viên

2018