Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Phan Như Nguyệt

TS. Phan Như Nguyệt

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • Môi trường đại cương (ENV00001)
 • Cơ sở môi truờng đất (ENV10003)
 • Giới thiệu ngành Khoa học Môi trường (ENV00010)
 • Giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (ENV00011)
 • Chuyên đề ô nhiễm môi trường nước (ENE10157)
 • Thực hành mô hình xử lý nước thải (ENE10104)
 • Thực tập chuyên ngành Công nghệ Môi trường (ENE10154)
 • Thực tập công nghệ môi trường cơ sở (ENE10007)
 • Thực tập chuyên ngành công nghệ môi trường nước và đất (ENE10106)
 • Thực tập hoá phân tích  (CHE00083)
 • Thực tập các phương pháp phân tích môi trường (ENE10008, ENV10008)
 • Thực hành phân tích chất lượng môi trường nước và đất (ENE10105)
 • Thực tập Quan trắc môi trường (ENV10017)
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Xứ lý nước thải bằng phương pháp sinh học
 • Xử lý nước thải bằng công nghệ màng
 • Xử lý các hợp chất ô nhiễm mới nổi trong nước thải
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng phương pháp bổ sung sắt hoá trị không (ZVI) trong mô hình kỵ khí bám dính dòng xuôi (DSFF)

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm

03/2022-03/2024

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ MBR-RO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm 08/2022 – 08/2023

Ứng dụng mô hình DHF (Down-flow hanging filter) sử dụng giá thể xơ dừa để xử lý nước thải chăn nuôi heo

Quỹ Nghiên cứu khoa học về Nước và Môi trường Kurita (KWEF), Nhật Bản

Chủ nhiệm 10/2022 – 10/2023

Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn và nấm mốc trong không khí phòng học ở một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên 03/2022-03/2024

Nghiên cứu tiềm năng thu hồi tài nguyên và năng lượng từ rác thải bao bì nhựa chứa nhôm

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên 03/2022-03/2023

Ô nhiễm Fluor trong nước ngầm ở huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định và sự phân bố Fluor trong môi trường địa chất.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm 02/2013-02/2014

Đánh giá phát thải PAHs của nhiên liệu biodiesel từ dầu hạt Jatropha trên động cơ máy phát điện

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Thành viên 02/2012-02/2013

Công bố khoa học
 • Takahiro Watari, Yuya Hata, Yuga Hirakata, Phan Nhu Nguyet, Nguyen T. Huong, Shinya Maki, Masashi Hatamoto, Daisuke Sutani, Takashi Yamaguchi. Performance evaluation of down-flow hanging sponge reactor for direct treatment of actual textile wastewater; Effect of effluent recirculation to performance and microbial community, Journal of Water Process Engineering, vol 39, 101724, 2021.
 • Phan Như Nguyệt, Takahiro Watari, Yuga Hirakata, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Tjandra Setiadi. Adsorption and biodegradation removal of methylene blue in a down-flow hanging filter reactor incorporating natural adsorbent, Environmental Technology Journal, 2019.
 • Phan Như Nguyệt, Yuya Hata, Namita Maharjan, Takahiro Watari, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Adsorption of colour from dye wastewater effluent of a down-flow hanging sponge reactor on purified coconut fibre, Environmental Technology Journal, 2018.
 • Phan Nhu Nguyet, To Thi Hien, Relationship between flouride contents in gourndwater and prevalence of flourosis in Tay Son district, Binh Dinh province, Vietnam, Journal of Science and Technology, 54 (4B), 240-250, 2016.