Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Ánh Ngân

ThS. NCS. Trần Ánh Ngân

Nghiên cứu viên

Bộ môn Công nghệ Môi trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • Thực tập Hóa phân tích (CHE00083)
 • Thực tập thực tế (ENE10017)
 • Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và đất (ENE10106)
 • Thực tập phân tích ô nhiễm không khí và chất thải rắn (ENE10151)
 • Hóa học ứng dụng trong môi trường (ENV10104)
 • Thực hành mô hình xử lý nước thải (ENE10104)
 • Thực hành Quan trắc môi trường (ENV10017)
 • Kỹ thuật xử lý khí thải (ENE10014, trợ giảng)
 • Quan trắc môi trường (ENE10012, trợ giảng)
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quan trắc không khí
 • Khoa học dữ liệu trong môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Fine particulate matter (PM2.5) and risks of cardiorespiratory diseases: a panel study in Ho Chi Minh City using low-cost sensors

Academia Sinica, Đài Loan

Thành viên/2020 – 2021

Ứng dụng cảm biến đo bụi giá rẻ để đánh giá sự biến đổi không-thời gain của nồng độ PM2.5 ở bốn quận nội thành ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp ĐHQG loại C, ĐHQG-HCM quản lý

Thành viên/2021 – 2023

Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa (Microplastics) và các hợp chất hữu cơ độc hại PAHs trên microplastíc trong môi trường nước mặt và cát biển ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp ĐHQG loại B, ĐHQG-HCM quản lý

Thành viên/2020 – 2022

Đặc trưng thành phần carbon hữu cơ và carbon nguyên tố trong bụi PM2.5 từ hoạt động đốt rơm rạ: một nghiên cứu điển hình tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm/2022 – 2023

Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn và nấm mốc trong không khí phòng học ở một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp ĐHQG loại C

Thành viên/2022 – 2024

Bước đầu nghiên cứu diễn biến theo thời gian của tổng thủy ngân pha khí nguyên tố trong không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp quan trắc liên tục tần suất cao

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Thành viên/2022 – 2023

Đặc trưng và nguồn gốc của carbon hữu cơ, carbon nguyên tố và thủy ngân trong bụi mịn PM2.5 tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Việt Nam

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Thành viên/2022 – 2023

Công bố khoa học
 1. Hien, T., Doan Thien Chi, N., Anh Ngan, T., & Huu Huy, D. (2019). Measurements of gas and particle phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Ho Chi Minh city in the period of 2017 to 2018. Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, 3(1), 1-8.

 2. Hien, T.T., Ngo, T.H., Lung, S.C.C., Ngan, T.A., Minh, T.H., Cong-Thanh, T., Nguyen, L.S.P. and Chi, N.D.T., (2022). Characterization of Particulate Matter (PM1 and PM2.5) from Incense Burning Activities in Temples in Vietnam and Taiwan. Aerosol and Air Quality Research, 22, p.220193.