Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Hồ Trương Nam Hải

ThS. Hồ Trương Nam Hải

Nghiên cứu viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENE10102: Kỹ thuật cải tạo đất
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Wastewater treatment technology

  • Advanced oxidation process

  • Biocha

Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước rỉ rác bằng mô hình Bio-electro-Fenton model

Trường ĐH KHTN

Chủ nhiệm

Nghiên cứu ô nhiễm vi nhựa (Microplastics) và các hợp chất hữu cơ độc hại PAHs trên microplastics trong môi trường nước mặt và cát biển ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học quốc gia HCM

Tham gia

Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và chế độ tưới nước đến năng suất lúa tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Đại học quốc gia HCM

Tham gia

Nghiên cứu ảnh hưởng của vi nhựa lên quá trình hấp phụ sử dụng than sinh học để loại bỏ Cr(VI) trong môi trường nước

Đại học quốc gia HCM

Chủ nhiệm

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ MBR-RO

Trường ĐH KHTN

Tham gia

Công bố khoa học
  • Bio-Electro-Fenton: a novel method for treating leachate in Da Phuoc Landfill, Vietnam
  • Study on treatment of pesticides-containing wastewater by model combining of the pre-biotreatment and photocatalytic TiO2
  • Removal Of Microplastics In The Industrial Wastewater Via The Fe-Based Coagulation Process
  • Distribution of Microplastics in Beach Sand on the Can Gio Coast, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Characteristics of Microplastics and Their Affiliated PAHs in Surface Water in Ho Chi Minh City, Vietnam.