Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thị Như Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc

Nghiên cứu viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENE10007: Thực tập công nghệ môi trường cơ sở 
  • ENE10104: Thực hành mô hình xử lý nước thải 
  • ENE10106: Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và đất 
  • ENV00001: Môi trường đại cương 
  • ENV10020: Công nghệ môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Xử lý nước thải bằng các phương pháp sinh học, hoá lý, hoá học, oxy hoá bậc cao
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu hiện trạng nồng độ PFOS (perfluorooctane sulfonate) và PFOA (perfluorooctanoic acid) trong nước máy vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Việt Nam.

Cấp ĐHQG loại C (cấp ĐHQG thường)

Chủ nhiệm

03/2022 – 03/2024

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng phương pháp bổ sung sắt hoá trị không (ZVI) trong mô hình kỵ khí bám dính dòng xuôi (DSFF)

Cấp ĐHQG loại C (cấp ĐHQG thường)

Thành viên

03/2022 – 03/2024

Tổng hợp vật liệu phân huỷ sinh học chitin hydrogel và khảo sát ứng dụng làm vật liệu giữ ẩm trong nông nghiệp

Cấp ĐHQG loại B (cấp ĐHQG trọng điểm)

Thành viên

17/05/2020 – 17/05/2022

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5, PM10, PAHs trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Cấp Sở KH&CN

Thành viên

08/2017 – 02/2019

Nghiên cứu tổng hợp màng từ Chitosan/xơ dừa và khảo sát khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước của màng

Cấp ĐHQG loại C (cấp ĐHQG thường)

Thành viên

20/04/2016 – 20/04/2018

Xử lý nước thải sản xuất cồn bằng Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) kết hợp Polyvinyl Alcohol (PVA)

Cấp trường

Chủ nhiệm

02/2013 – 02/2014

Công bố khoa học
  • Thi Nhu Ngoc Nguyen, Thi Thanh Hang Huynh, Thi Hien To. “Removal of methylene blue from simulated wastewater by Carica papaya wood biosorbent”. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (62), Number 4 (2020)
  • Nguyen Thi Nhu Ngoc, Nguyen Tan Phong. “Treatment of wastewater from molasses-based alcohol distilleries using Expanded Granular Sludge Bed (EGSB) reactor with polyninyl alcohol (PVA) as a biocarrier” – Journal of Science and Technology 49, Number 5 (2012) 1-12
  • Nguyen Thi Nhu Ngoc, Truong Thanh Canh, Le Duc Khai. “Treatment of swine wastewater using the combination of anaerobic filter-USBF technology”. Science & Technology Development, Vol 17, No. M2-2014.