Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thanh Tâm

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C34, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENE10023: Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại
 • ENE10005: Quá trình hoá lý trong xử lý nước
 • ENE10017: Thực tập thực tế
 • ENE10007: Thực tập công nghệ môi trường cơ sở 
 • ENE10104: Thực hành mô hình xử lý nước thải 
 • ENE10106: Thực tập chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và đất
 • ENV00001: Môi trường đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Kỹ thuật Môi trường
 • Quan trắc Môi trường
 • Hóa siêu âm
 • Vật liệu môi trường và năng lượng
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Công nghệ tái sử dụng Fluor từ nước thải thành các sản phẩm có giá trị cao sử dụng vật liệu xử lý phát triển bằng tro bay từ lò đốt chất thải rắn

Đại học quốc gia Khoa học Kỹ thuật Yunlin, Đài Loan

Chủ nhiệm

2021-2023

Sản xuất than sinh học và than hoạt tính từ phế phẩm nông nghiệp để xử lý ô nhiễm môi trường nước

Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan và ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM.

Chủ nhiệm

2020-2021

Nghiên cứu điều chế vật liêụ hấp phụ xử lý ô nhiễm môi trường nước từ khoáng vật Feldspar tự nhiên

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Chủ nhiệm

2019-2020

Công bố khoa học
 1. Nguyen, T. T., Tsai, C. K., & Horng, J. J. (2022). Sustainable Recovery of Valuable Nanoporous Materials from High-Chlorine MSWI Fly Ash by Ultrasound with Organic Acids. Molecules, 27(7), 2289
 2. Tsai CK, Lee YC, Nguyen TT, Horng JJ. Levofloxacin degradation under visible-LED photo-catalyzing by a novel ternary Fe–ZnO/WO3 nanocomposite. Chemosphere. 2022 Jul 1;298:134285
 3. TT Nguyen, Y Asakura, S Koda, K Yasuda, “Dependence of cavitation, chemical effect, and mechanical effect thresholds on ultrasonic frequency”, Ultrasonics Sonochemistry, Vol.39, pp.301-306 (2017)