Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thị Diễm Thúy

ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy

Trợ giảng

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Thủy lực môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Ứng dụng mô hình HEC-RAS đánh giá diễn biến xâm nhập mặn cho TP.HCM dưới các kịch bản nước biển dâng và thay đổi lưu lượng thượng nguồn

Cấp Thành phố

Chủ nhiệm/

2018 – 2019

Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế và đề xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế nhằm hạn chế xói lở, bồi lắng cho hệ thống sông Đồng bằng sông Cửu Long

Cấp nhà nước

Tham gia/

2017 – 2020

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố

Cấp Thành phố

Tham gia/

2018 – 2020

Đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn nguồn nước cho TP.HCM do sự cố ô nhiễm và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước

Cấp Thành phố

Tham gia/

2020 – 2022

Đánh giá thực trạng, nguyên nhân sạt lở bờ sông Gò Gia trên địa bàn huyện Cần Giờ và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa

Cấp Thành phố

Tham gia/

2020 – 2022

Công bố khoa học
 1. D.N. Khoi, V.T. Nguyen, P.T. Loi, N.V. Hong, N.T.D. Thuy, D.Q. Linh (2023). Development of an integrated tool responding to accidental oil spills in riverine and shoreline areas of Ho Chi Minh City, Vietnam. Environmental Impact Assessment Review, 99 (2023), 106987.
 2. Dao Nguyen Khoi, Nguyen Trong Quan, Do Quang Linh 4, Pham Thi Thao Nhi and Nguyen Thi Diem Thuy (2022). Using Machine Learning Models for Predicting the Water Quality Index in the La Buong River, Vietnam. Water 2022, 14, 1552.
 3. Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Bảy, Đào Nguyên Khôi (2022). Phân tích diễn biến hình thái đáy sông Gò Gia – huyện Cần Giờ dưới ảnh hưởng của nước biển dâng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 737, Tr. 80-100.
 4. Nguyễn Thị Diễm Thúy, Đào Nguyên Khôi, Bùi Phi Phụng, Nguyễn Thị Bảy (2022). Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nạo vét đến quá trình bồi lắng – xói lở tại khu vực sông Gò Gia, huyện Cần Giờ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 737, Tr. 40-52
 5. Nguyễn Đức Thiện, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Trần Đức Dũng, Đào Nguyên Khôi (2022). Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến nguồn cung cấp nước thô cho Thành phố Hồ Chí Minh dưới ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Natural Sciences, 6(1):1-11.
 6. Nguyễn Thông, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Phước Thạch Thảo, Lê Hoàng Anh, Đào Nguyên Khôi (2022). Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn – Dồng Nai dưới ảnh hưởng sự cố xả thải nước thải sinh hoạt. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Science of The Earth & Environment, 6(1):468-483.
 7. Nguyễn Thị Diễm Thúy, Phạm Thị Thảo Nhi, Đoàn Thị Trúc Măn, Đào Nguyên Khôi (2021). Xây dựng mô hình dự báo BOD5 cho hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai dựa trên các mạng nơ–ron nhân tạo MLP và RBF. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 724, tr. 94-104. 
 8. Dao Nguyen Khoi, Thanh Duc Dang, Lien T.H. Pham, Pham Thi Loi, Nguyen Thi Diem Thuy, Nguyen Ky Phung, Nguyen Thi Bay (2020). Morphological change assessment from intertidal to river-dominated zones using multiple-satellite imagery: A case study of the Vietnamese Mekong Delta. Regional Studies in Marine Science, Vol 34, 101087. 
 9. Pham Viet Hai, Nguyen Dinh Hoang Long, Nguyen Thi Diem Thuy, Le Hoang Anh, & Dao Nguyen Khoi (2020). Assessment of the current environmental status in the Phu Quy district, Binh Thuan province using sustainable development indicators. Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, 4(SI), SI136-SI147. 
 10. N.T.D.Thuy, Khoi D.N., Nhan D.T., Nga T.N.Q., Bay N.T., Phung N.K. (2019). Modelling Accresion and Erosion Processes in the Bassac and Mekong Rivers of the Vietnamese Mekong Delta. APAC 2019. Springer, Singapore. 
 11. T.N.Q.Nga, D.N.Khoi, N.T.D.Thuy, D.T.Nhan and N.T.Bay (2019). Understanding the flow and sediment dynamics in the mekong river – a case study in the Vinh Long province. Understanding the Flow and Sediment Dynamics in the Mekong River – A Case Study in the Vinh Long Province. APAC 2019. Springer, Singapore.