Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Thị Thanh Dung

ThS. Trần Thị Thanh Dung

Nghiên cứu viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV10021: Thực tập môi trường vùng
  • ENE10018: Bản đồ học và hệ thống thông tin địa lý
  • ENV10103: Viễn thám cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Viễn thám và GIS ứng dụng trong quản lý TT&MT
  • Khoa học dữ liệu
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Áp dụng chỉ số TVDI trên cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám đánh giá diễn biến khô hạn trên địa bàn huyện Củ Chi

Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM

Chủ nhiệm

2019-2020

Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo phân loại san hô từ ảnh vệ tinh PlanetScope tại khu vực Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định

Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM

Chủ nhiệm

2021-2022

Công bố khoa học
  1. Dung, TTT., Tu, TT (2021). Application of PlanetScope-based Depth Invariant Index method in Seagrass Mapping: The study in Thi Nai Lagoon, Binh Dinh Province. Science and Technology Development Journal, 24(3), 2110-2122.
  2. Dung, TTT., Nga, DTT. Applying TVDI based on remote sensing data to evaluate the drought in Cu Chi district. Vietnam Journal of Hydrometeorology, 2020(04), 41-52.