Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Đặng Thị Thanh Lê

ThS. NCS. Đặng Thị Thanh Lê

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENE10156: Đánh giá tác động môi trường
 • ENV10149: Mô hình hoá các quá trình ô nhiễm
 • ENE10018: Đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quản lý tài nguyên nước
 • Phát triển bền vững
 • Truyền thông môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và chế độ tuới nước đến năng suất lúa tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

ĐHQG-HCM

(loại C)

Chủ nhiệm

2021 – nay

Truyền thông nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHCN TPHCM

Chủ nhiệm

2018- 2020

Ảnh hưởng của sự thay đổi các yếu tố khí tượng đến năng suất lúa ở tỉnh Vĩnh Long

ĐHQG-HCM

(cấp trường)

Chủ nhiệm

2018 – 2019

Công bố khoa học
 • Dang Thi Thanh Le, Nguyen Ky Phung. Influence of meteorological sensitive parameters on rice yield in VinhLong province. Journal of Hydro – Meteorological, 638 (1):31-37.  2019. 
 • Dang Thi Thanh Le, Ho Huynh Thao Anh. Calculating and mapping the Livelihood Vulnerability Index (LVI) because of saline intrusion under sea level rise effect in the coastal of Ba Tri district, Ben Tre province. Proceeding of VNUHCM-US Conference. (2020).
 • Dang Thi Thanh Le. Applying Meti-lis model to calculate dispersal of air pollutants from industry in Le Minh Xuan industrial zone, Ho Chi Minh city. Proceeding of 4th Atmospheric Composition and The Asian Monsoon Workshop (1.12). 2019, Malaysia.
 • Nguyen Ky Phung, Nguyen Quang Long, Nguyen Van Tin, Dang Thi Thanh Le. Development of a PM 2.5 Forecasting System Integrating Low-cost Sensors for Ho Chi Minh City, Vietnam. Aerosol and Air Quality Research, 20: 1454–1468. 2020. (Q1;SJR: 0.97; IF: 2.827)
 • Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Kỳ Phùng, Tô Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hiền. (2020). Hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về Tiêu dùng Bền vững. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Việt Nam 62 (4): 23-27. 2020.
Thông tin khác

Tên tổ chức, hiệp hội

Vai trò

Thời gian

Tổ chức Giáo dục, nghe nhìn và thực hành văn hóa (Education, Audiovisual and culture Excutive Agency – EAACEA)

Giảng viên 02 môn học thuộc chương trình “Tính bền vững vùng ven biển và đồng bằng cho khu vực Đông Nam Á”  tài trợ bởi ERAMUS+

2019 – 2023