Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Phạm Thị Hà

ThS. Phạm Thị Hà

Nghiên cứu viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV10139: Quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn
  • ENV10144: Quản lý Tài nguyên Đất
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn
  • Quản lý tài nguyên đất
Đề tài – dự án
Đang cập nhật….
Công bố khoa học
Đang cập nhật….