Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Thị Diễm Thúy

ThS. Trần Thị Diễm Thúy

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV10140: Đánh giá rủi ro môi trường
  • Sinh thái học đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Quản lý môi trường
  • Sinh thái môi trường
  • Đánh giá rủi ro môi trường
  • Đánh giá rủi ro sức khỏe
  • Đánh giá rủi ro sinh thái
Đề tài – dự án
Đang cập nhật…
Công bố khoa học
Đang cập nhật…