Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Lê Ngọc Tuấn

TS. Lê Ngọc Tuấn

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV00001: Môi trường đại cương
 • ENV10007: Quản lý môi trường
 • ENV10019: Luật và chính sách môi trường
 • ENV10141:Quản lý chất thải rắn đô thị
 • Biến đổi khí hậu
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quản lý chất thải rắn
 • Quản lý môi trường nước mặt
 • Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
 • Tiền xử lý bùn thải
 • Biến đổi khí hậu
 • Truyền thông môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/Thời gian

Đánh giá khả năng chịu tải của vịnh Đồng Tranh, vịnh Gành Rái và cửa Soài Rạp trước các sức ép về gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế ở vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai

Sở KH&CN

TpHCM

Chủ nhiệm

2018-2020

Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất giải pháp thích ứng

Sở KH&CN

tỉnh Tây Ninh

Chủ nhiệm

2017-2020

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về BĐKH cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Sở TN&MT

Tỉnh Vĩnh Long

Chủ nhiệm

2019-2020

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị tổn thương do BĐKH đến lĩnh vực NS&VSMT nông thôn – Đánh giá thí điểm tại huyện Cần Giờ, TpHCM

ĐHQG TpHCM

Chủ nhiệm

2016-2018

Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định

Sở TN&MT tỉnh Bình Định

Chủ nhiệm

2017-2018

Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh BĐKH

Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai

Chủ nhiệm

2016-2017

Nghiên cứu, cập nhật các kịch bản BĐKH của TPHCM theo phương pháp luận và kịch bản mới của IPCC và Bộ TN&MT

Sở KH&CN TpHCM

Chủ nhiệm

2016-2017

Nghiên cứu mô hình đa dạng hóa sinh kế thích ứng với xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH tỉnh Vĩnh Long

Sở KH&CN

tỉnh Vĩnh Long

Chủ nhiệm

Đang thực hiện

Công bố khoa học
 1. Ngoc Tuan Le, Carine Julcour, Laurie Barthe, Henri Delmas. Optimisation of sludge pretreatment by low frequency sonication under pressure. Journal of Environmental Management 165 (2016) 206-212. (SCIE, IF 4.0)
 2. Ngoc Tuan Le. Identifying vulnerability indicators to climate change of rural fresh water and sanitation. Journal of Environmental Science and Management. 21-1: 38-45 (December 2018) (SCIE / Q4, IF 0.3)
 3. Ngoc Tuan LE, Xuan Hoang TRAN. Assessment of exposure level to saltwater intrusion in the context of climate change in Dong Nai province to 2030. Science and Technology Development Journal. Vol 20 (T4), 2017, 251-260
 4. Le Ngoc Tuan, Le Thi Yen Phi, Nguyen Van Bang. Establishing vulnerability indicators to inundation in the context of climate change. Science and Technology Development Journal – Natural Science. Vol 2, Issue 4, 2018, 161-166
 5. Le Ngoc Tuan, Nguyen Van Bang. Vulnerability assessment due to climate change in VinhLong province. Science and Technology Development Journal, Vol 2, Issue 5, 2018, 161-170
 6. Lê Ngọc Tuấn, Trần Thị Kim, Nguyễn Kỳ Phùng. Nguy cơ ngập do triều tại TpHCM trong bối cảnh BĐKH và NBD. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tập 2, số 6, 2018, 182-191
 7. Lê Ngọc Tuấn, Ngô Nam Thịnh, Nguyễn Kỳ Phùng. Xây dựng kịch bản mực nước biển dâng trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển KH&CN: Chuyên san KHTN, 5, 2018, 184-191. 
 8. Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tín, Trần Tuấn Hoàng, Phạm Thanh Long, Nguyễn Kỳ Phùng. Xây dựng kịch bản biến đổi lượng mưa tại khu vực tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 709, 33-42.
 9. Lê Ngọc Tuấn, Đoàn Thanh Huy. Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước vùng bờ TpHCM đến năm 2030 và đề xuất giải pháp cải thiện. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2021, 728, 1-13