Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thị Thụy Hằng

TS. Nguyễn Thị Thụy Hằng

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV00001:  Môi trường đại cương
 • ENV10021: Thực tập môi trường vùng
 • ENV10151: Thực tập chuyên ngành THMT
 • ENV10127: Matlab
 • ENV10103: Tính toán thủy văn và mô hình hóa mưa – dòng chảy
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quản lý tài nguyên nước
 • Mô hình hóa môi trường
 • Tối ưu hóa
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu xác định nguyên nhân, cơ chế và đề xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế, nhằm hạn chế xói lở, bồi lắng cho Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Khoa học và Công Nghệ

Thành viên/2019

Tối ưu hóa toàn cầu DE và SCE-UA trong hiệu chỉnh mô hình mưa – dòng chảy LST

ĐHQG-HCM

(loại C)

Chủ nhiệm/2020-2021

Đánh giá xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai xét đến điều tiết của hồ chứa thượng lưu

Quỹ Khoa học Quốc tế IFS, Thụy Điển

Chủ nhiệm/2020-2022

Công bố khoa học
 1. Le, T. D. H., Pham, L. H., Dinh, Q. T., Hang, N. T. T., & Tran, T. A. T. (2022). Rapid method for yearly LULC classification using Random Forest and incorporating time-series NDVI and topography: a case study of Thanh Hoa province, Vietnam. Geocarto International, 0(0), 1–16.
 2. Hang, N. T. T., Nga, T. N. Q., & Khoi, D. N. (2021). Runoff Simulation for Pre-and-Post Hydropower Construction Periods in the Be River Catchment Using LST Model Calibrated by Differential Evolutionary Optimization. Science &Technology Development Journal, 24(4), 2164–2176. 
 3. Nguyen Thi Thuy Hang, Pham Ba Tuan, Duong Thi Thuy An, Tra Nguyen Quynh Nga. Evaluating two conceptual hydrological models: LST and NAM. Science & Technology Development Journal – Natural Science (STDJNS). 2021; 24(3):2123-2133
 4. Nguyen Thi Thuy Trang, Ngo Ngoc Hoang Giang, Nguyen Thi Thuy Hang. Assessment of the streamflow changes in the La Nga river basin.  Science & Technology Development Journal – Natural Science (STDJNS). 2020; 4: SI77-SI86.
 5. Hang NTT, Chikamori H. Comparison of efficiency between differential evolution and evolution strategy: application of the LST model to the Be River catchment in Vietnam. Journal Paddy and Water Environment. 2017;15(4):797–808.
 6. Nguyen Thi Thuy Hang, Chikamori Hidetaka. Impact of climate change on streamflow and reservoir control in the Upper Be River Catchment, Vietnam. Applied Hydrology. 2017; 29: 1-10.
 7. Tran Thi Kim, Nguyen Thi Thuy Hang, Lieou Kien Chinh, Tra Nguyen Quynh Nga, Nguyen Van Loi, Nguyen Thi Bay. Research and development the society vulnerable indicators caused by inundation in Tam Thon Hiep commune, Can Gio district. Young Scientist Journal. 2016; 2(1): 19-25.