Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Lê Hoàng Anh

TS. Lê Hoàng Anh

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • Quản lý môi trường 
 • Tiếng Anh dành cho Khoa học Môi trường 3,4
 • Đánh giá rủi ro môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Xử lý môi trường bằng các phương pháp xanh 
 • Quản lý môi trường doanh nghiệp 
 • Đánh giá và quản lý rủi ro môi trường

Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn nguồn nước cho TP.HCM do sự cố ô nhiễm và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước

Sở KH&CN TPHCM

Chủ nhiệm/ 2020-2022

Công bố khoa học
 1. Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn – Đồng Nai dưới ảnh hưởng sự cố xả thải nước thải sinh hoạt, Science and Technology Development Journal, 2022, (Vietnamese)
 2. A sustainable, low-cost carbonaceous hydrochar adsorbent for methylene blue adsorption derived from corncobs, Environmental Research, Volume 212, Part B, 2022
 3. Use of packed scrap iron anodes for continuous electrochemical Cr(VI) reduction process in electroplating wastewater treatment, Journal of Water Process Engineering, Volume 42, 2021
 4. Adsorption isotherms and kinetic modeling of methylene blue dye onto a carbonaceous hydrochar adsorbent derived from coffee husk waste, Science of The Total Environment, Volume 725, 10 July 2020
 5. Water footprint assessment for citizens in Ho Chi Minh city. Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, 4(SI):SI104-SI114, 2020