Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Nguyễn Thị Huỳnh Trâm

TS. Nguyễn Thị Huỳnh Trâm

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • ENV00004: Thống kê trong môi trường
  • ENV10150: Kỹ thuật lập trình
  • ENV10148: Các hệ cơ sở dữ liệu trong môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Phân tích dữ liệu
  • Lập trình WebGIS
  • Lập trình cơ sở dữ liệu
  • Mô phỏng ứng dụng
  • AI

Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe dựa trên kết quả xét nghiệm máu hàng năm của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Đề tài cấp
trường

Chủ nhiệm

Công bố khoa học
  • Nguyễn Thị Huỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Nhật, Nguyễn Thị Ngọc Phương, Trần Xuân Hải, Vũ Văn Nghị, Trần Quang Hùng (2022) Ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý dữ liệu về nguồn nước lưu vực hồ Dầu Tiếng – Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022.