Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Bích Châu

TS. Trần Bích Châu

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25 Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy

– ENE10021, ENV10023: Sản xuất sạch hơn

– ENE 10011: Quản Lý Môi Trường

– ENV10141: Quản Lý Chất Thải Rắn Đô Thị 

Lĩnh vực nghiên cứu

– Hóa học môi trường

– Quản lý môi trường

Đề tài – dự án
Tên đề tài/dự án
Cấp quản lý
Vai trò
Thời gian
thực hiện
Độ linh động của photpho từ trầm tích trên những mô hình sử dụng đất khác nhau tại Cần Giờ: ý nghĩa đối với chất lượng nước.
ĐHQG- HCM (loại C)
Thành viên
2020 – 2022
Sự phân bố và phóng thích của các nguyên tố tiềm ẩn gây độc từ trầm tích huyện Cần Giờ, Việt Nam.
Thụy Điển
Thành viên
2016 – 2018
Đánh giá ô nhiễm bisphenol A và phthalates đến môi trường nước khu vực tiếp nhận nước rỉ rác sau xử lý từ bãi chôn lấp chất thải rắn Phước Hiệp – TP.HCM.
ĐHQG- HCM (loại C)
Chủ nhiệm
2016 – 2019
Đánh giá hiện trạng bisphenol A và phthalates trong bùn đáy, nước thải và nước mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người.
Sở KHCN TP
Chủ nhiệm
2016 – 2019
Công bố khoa học
  • Tran Thi Thu Dung, Tong My Linh, Tran Bich Chau, Truong Minh Hoang, Rudy Swennen, Valeries Cappuyns. Contamination status and potential release of trace metals in a mangrove forest sediment in Ho Chi Minh city, Viet Nam. Environmental Science and Pollution Research. Environmental Science and Pollution Research. April 2019, Vol 26, Issue 10, pp 9536-9551
  • Thi Thu Dung Tran, Thanh Thoang Ngo, Ngoc Tuyen Nguyen, Bich Chau Tran, Minh Hoang Truong., Assessment of phosphorus release from alluvial sediments using single extraction: a case study in Can Gio, Southern Vietnam. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, Volume 62 Number 4, 60-64, 2020
  • Trần Bích Châu, Trần Thị Thu Dung, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Xuân Vĩnh. Sự tích lũy BPA trong trầm tích khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của bãi chôn lấp Phước Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.