Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Bui Viet Hung

PGS. TS Bùi Việt Hưng

Giảng viên

Phó trưởng Bộ môn

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
 • ENV10128: Môn Quản lý Tổng hợp Lưu vực
 • ENV10138: Môn Quản lý Môi trường Đô Thị và KCN
 • ENV10143: Môn Quản lý Tài Nguyên Nước
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quản lý tổng hợp lưu vực: Phân tích, đánh giá Tài nguyên trên lưu vực, vùng (khả năng sẵn có, lượng và chất, rủi ro tác động và tổn thương…)
 • Quản lý môi trường vùng, đô thị và KCN: Nghiên cứu lĩnh vực về ô nhiễm, tác động và khả năng phục hồi tài nguyên do hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Như đánh giá tác động/thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị; phân tích đánh giá chất lượng các thành phần môi trường (nước, KK, đất …);
 • Phân tích diễn biến tài nguyên và tác động của BĐKH: đánh giá, kiểm kê phát thải khí nhà kính, đánh giá tính dễ tổn thương … phạm vi vùng, lưu vực.;

Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế – xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Sở KHCN TPHCM

Tham gia

2019-2021

Đánh giá khả năng tự làm sạch của hệ thống kênh rạch nội đô Thành phố, đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở KHCN TPHCM

Tham gia

2020-2022

Công bố khoa học
 1. Assessment on the economic damage of trading households due to urban inundation – Journal of Water and Climate Change Vol 13 No 1, 1 doi: 10.2166/wcc.2021.351
 2. Assessment on the Economic Damage Due to Urban Inundation in Ho Chi Minh City – ICSCEA 2021, Lecture Notes in Civil Engineering 268, https://doi.org/10.1007/978-981-19-3303-5_8
 3. Thiết lập hàm tương quan thiệt hại kinh tế với các yếu tố ngập lụt gây ra cho hộ buôn bán của Thành phố Hồ Chí Minh – Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ thủy khí toàn quốc lần thứ 23 (2020)
 4. Đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt năm 2019 của người dân tại Quận 8, Tp.HCM – Tuyển tập công trình hội nghị khoa học cơ thủy khí toàn quốc lần thứ 23 (2020)
 5. Fluctuations in agriculture and sediment in the Mekong delta of Vietnam due to increased upstream water use – Tạp chí KH&CN Việt Nam (2020)
Thông tin khác

Tên tổ chức, hiệp hội

Vai trò

Thời gian

Hội Thủy lợi Tp.HCM – Liên hiệp các hội KHKT Tp.HCM

Hội Viên – Ủy viên BCH

2008 tới nay

Ủy ban Quốc gia sông Mêkông Việt Nam – Ủy ban Quốc tế sông Mê Kông

Chuyên gia TNN

2010 tới nay

Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam – Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam

Cộng tác viên/Nghiên cứu viên

2001 tới nay