Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trần Thị Mai Phương

TS. Trần Thị Mai Phương

Giảng viên

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Lĩnh vực giảng dạy
  • Khoa học Môi trường
  • Môi trường Đại cương
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Độc học Môi trường
Đề tài – dự án

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Vai trò/ Thời gian thực hiện

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị tổn thương do biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn – Đánh giá thí điểm tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí

2016-2018 Cấp

ĐHQG C

Thành viên

Đánh giá hiện trạng Bisphenoel A và Phthalates trong bùn đáy, nước thải và nước mặt trên địa bàn TP.HCM và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người.

2017-2018

Cấp Sở

KH&CN TP.HCM

Thành viên

Đánh giá ô nhiễm bisphenol A và phthalates đến môi trường nước khu vực tiếp nhận nước rỉ rác sau xử lý từ bãi chôn lấp chất thải rắn Phước Hiệp – TP.HCM

2016-2018

Cấp

ĐHQG C

Thành viên

Nghiên cứu chế phẩm sinh học phòng chống dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp AHPND  trong nuôi tôm Cần giờ, TP.HCM

2017-2019 Cấp Sở

KH&CN TP.HCM

Chủ nhiệm

Công bố khoa học
  • Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Lê thị Phụng, Lê Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Thanh Xuận, Đinh Thị Hồng Thắm, Phạm Trần Kiên, Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước do sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học và thức ăm trong quá trình nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi trồng thủy sản, Tạp chí Môi trường 36-39, 2018.