Thông tin Cán bộ – Giảng viên

Trương Thanh Cảnh

PGS.TS Trương Thanh Cảnh

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Quản lý & Tin học Môi Trường

Liên Hệ: Phòng C25, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
Đề tài – dự án
Tên đề tài/dự án
Cấp quản lý
Vai trò
Thời gian
thực hiện
Nghiên cứu các dòng thải và xây dựng giải pháp QLMT từ hệ thống KT trang trại VAC
Cấp Bộ


Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng phơi nhiễm bụi kích thước nhỏ và NO2 tại các hô dân TP. HCMNghiên cứu xác định nguyên nhân gây suy thoái và chết cây ăn trái ở khu vực rạch chòm sao và vùng ven sông Sài Gòn và đề xuất giải pháp khắc phục
Tỉnh Bình Dương


Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ bùn sinh học cải tiến 
Cấp Bộ


Đánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường ngành chăn nuôi TP. HCM
TP. HCM


Nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 
Tỉnh Bình Dương


Công bố khoa học
 • Nguyen Hoang Tuan, Truong Thanh Canh. 2022. Integral SWOT – AHP – TOWS model for strategic of agricultural development in the context of drought: a case study in Ninh Thuan, viet nam”. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, accepted May 5, 2022.
 • Nguyen Hoang Tuan and Truong Thanh Canh. 2022.  Integration fuzzy analysis network process (FANP) and geography information system (GIS) for evaluation of drought sensitivity in Ninh Thuan province. GIS2022 (The National Conference On Gis Application 2022.  GIS and Remote Sensing Applications For Environment And Resource Management). Number:  7060.
 • Truong Thanh Canh and Nguyen Hoang Tuan. 2022. Application of multiple-criteria decision-making (MCDM) for drought risk mapping and proposed solutions for agriculture production in Ninh Thuan. GIS2022 (The National Conference On Gis Application 2022.  GIS and Remote Sensing Applications For Environment And Resource Management).  Number:  3940.
 • Nguyen Hoang Tuan and Truong Thanh Canh, 2021. Analysis of trends in drought with the non-parametric approach in Vietnam. A case study in Ninh Thuan province.  American Journal of Climate Change (AJCC); Vol.10 No.1, Mar 2021.
 • Nguyen Hoang Tuan, Truong Thanh Canh. 2021. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi nhiệt độ tối cao và tối thấp trong bối cảnh biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận. Journal of Science, Ho Chi Minh City University of Education. Vol. 18, No. 9 (2021): 1672-1683.
 • Truong Thanh Canh, Vinh Huu Le, Anh Hung Le, Binh Thanh Nguyen. 2021. The role of shade management and soil characteristics in determining coffee (Coffea spp.) yield in a tropical monsoon environment. American Journal of Agricultural Science, Accepted.
 • Truong Thanh Canh, Nguyen Hoang Tuan, 2021. Integral swot – AHP – tows model for strategic of agricultural development in the context of drought: a case study in Ninh Thuan, Viet Nam”. International Journal of the Analytic Hierarchy Process, Accepted
 • Lê Hữu Vinh, Trần Lê Gia Bảo, Trương Thanh Cảnh, Nguyễn Thanh Bình, 2021. Đánh giá sử dụng đất và khả năng thích nghi đất đai đối với cây cà phê vối tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 14/2021
 • Trương Thanh Cảnh và Nguyễn Thị Hưng Thanh. 2021. Xây dựng chỉ số bảo tồn rừng (FCI) và sử dụng để đánh giá mức độ bảo tồn rừng, trường hơp Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 4, 2021.
 • Nguyen Hoang Tuan, Truong Thanh Canh. 2021. Nghiên cứu xu thế biến đổi và dự tính khí hậu trong tương lai cho tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khí tượng Thủy văn.  Vol 2. No 722, 2021.
 • Trương Thanh Cảnh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Hoàng Anh. 2021. Nghiên cứu, đánh giá dấu chân nước của người dân tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 4, 2021.
 • Nguyen Hoang Tuan, Truong Thanh Canh. 2021. Nghiên cứu xu thế biến đổi lượng mưa ở Ninh Thuận trong bối cảnh Biến đổi khí hậu bằng phương pháp phi  tham số. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 5, No 1, 2021    
 • Truong Thanh Canh, Bui Thi Thu Nga, Ngo Xuan Quang, Le Hoang Anh. 2021. Use of nematode communities to assess soil quality of black pepper farm in Ba Ria Vung Tau Province. Jounal of Nematode community, Accepted for publication. 
 • Tuan Hoang Nguyen, Truong Thanh Canh, 2021. Researching trends of rainfall change in Ninh Thuan in the context of climate change by the non-parametric method. Science and Technology Development Journal – Natural Sciences, Vol 5, No 1.
 • Tuan Hoang Nguyen, Truong Thanh Canh, 2021. Nghiên cứu đặc điểm và xu thế biến đổi hạn khí tượng  và hạn nôngnghiệp tỉnh ninh thuận trong bối cảnh biến  đổi khí hậu.  Hội nghị khoa học lần XII Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQG-HCM. T12/2020.  
 • Lê Hữu Vinh, Trương Thanh Cảnh, Nguyễn Thanh Bình và Võ Đình Long. 2021. Xác định và đánh giá hiệu quả các mô hình canh tác cây cà phê vùng chuyên canh đăk hà, tỉnh Kon Tum phục vụ phát triển bền vững. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2/2021.
 • Trương Thanh Cảnh và Nguyễn Thị Thùy Trang, 2018. Đánh giá dấu chân nước của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học lần XI Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tháng 11.2018.
 • Vũ Xuân Đán, Trương Thanh Cảnh (2018). Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân PM2.5 và nguồn phát sinh của người dân sống gần 2 trạm quan trắc môi trường ở TPHCM. Science and Technology Development, Vol 20, No. M1-2018, trang 22 – 30.
 • Vũ Xuân Đán, Trương Thanh Cảnh (2018). Ảnh hưởng của điều kiện KT-XH đến các chứng bệnh hô hấp do ô nhiễm không khí ở TPHCM. Science and Technology Development, Vol 19, No. M2-2018, trang 26 – 33.
 • Trương Thanh Cảnh, Vũ Xuân Đán, 2018. Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân PM2.5 và nguồn phát sinh của người dân sống gần 2 trạm quan trắc môi trường ở TPHCM. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, 2018.
 • Nguyen Hoang Tuan, Truong Thanh Canh. 1918. Phân tích xu thế biển đổi lượng mưa trong bối cảnh biến đổi khí hậu bằng phân tích mann –kendall và theil-sen. Trường hợp nghiên cứu tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị khoa học lần XI Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQG-HCM 12/2018. 
 • Trương Thanh Cảnh, Bùi Thị Thu Nga, Ngô Xuân Quảng, Dương Đức Hiếu. 2016.Nghiên cứu sử dụng quần xã tuyến trùng làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất vùng chuyên canh hồ tiêu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.