[Thông báo] Quỹ tài trợ Kurita về Nước và Môi trường danh cho các NCV trẻ 2023

Khoa Môi trường thông báo về Quỹ tài trợ Kurita về Nước và Môi trường danh cho các NCV trẻ 2023

Quỹ Kurita KWEF 2023 tài trợ cho các đề tài nghiên cứu về Nước và Môi trường của các ứng viên trẻ (tuổi dưới 40) đã khởi động. Đây đã là năm thứ 9 Quỹ KWEF dành học bổng cho Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Quỹ ngày càng được nhiều người biết đến.
Các mốc thời gian năm 2023:

– Thời gian nộp hồ sơ: đến 21/5/2023.

– Thời gian trao học bổng và triển khai thực hiện: 10/2023-9/2024.

Trị giá mỗi suất tài trợ: 400,000JPY. Năm 2022, KWEF trao 20 suất tài trợ cho các NCV trẻ Việt Nam đến từ 15 trường, viện trong số 70 hồ sơ đăng ký của 29 trường, viện trong cả nước.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trong Thông báo tài trợ năm 2023 của Quỹ KWEF: Tại đây

Trân trọng