Cán bộ trẻ và Sinh viên Khoa Môi trường góp mặt tại Liên hoan Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2023

Vừa qua, vào ngày 07/12/2023 tại Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM đã diễn ra Liên hoan Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2023.

Tại liên hoan đã tuyên dương 99 cán bộ trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia, trong đó, Khoa Môi trường trân trọng chúc mừng 2 cán bộ trẻ:

  • Thạc sĩ Nguyễn Phước Hiếu
  • Thạc sĩ Trần Thị Thanh Dung

Trong 284 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM, Khoa Môi trường trân trọng chúc mừng:

  • Sinh viên Nguyễn Trần An – Nguyên Bí thư Đoàn khoa, Sinh viên chi Đoàn 19KMT.
  • Sinh viên Phan Tạ Hoàng Nhi – Sinh viên chi Đoàn 19CMT.
  • Sinh viên Huỳnh Thị Yên Chinh – Sinh viên chi Đoàn 19KMT.