CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – XU HƯỚNG TẤT YẾU TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM chính thức ra đời vào năm 2020 trên cơ sở hơn 20 năm vận hành chương trình đào tạo đại trà ngành học này, kết hợp với thế mạnh về nghiên cứu của Khoa là Khoa học và Quản lý môi trường và nhu cầu của xã hội.

Chương trình được xây dựng nhằm tạo ra nguồn nhân lực vừa có khả năng nghiên cứu tốt, vừa có kỹ năng thực hành tốt, tăng cường ngoại ngữ, có khả năng hòa nhập với tri thức thế giới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và và làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số điểm nổi bật của chương trình:

 • Hơn 20% học phần trong chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.
 • Chú trọng kỹ năng thực hành và thực tập thực tế, và chương trình được thiết kế linh động với nhiều học phần tự chọn
 • Có nhiều cơ hội học các chương trình trao đổi, thực tập tại nước ngoài. 
 • Quy mô lớp học nhỏ, tương tác cao với giảng viên. 
 • Trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại. 

Với thế mạnh của chương trình, sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm việc ở các công ty, doanh nghiệp nước ngoài về môi trường hoặc có thể tiếp tục học tập bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ các nước phát triển trên thế giới.

Thông tin tuyển sinh năm 2022:

 • Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 sinh viên.
 • Phương thức tuyển sinh: theo 6 phương thức của Bộ GD&ĐT
 • Khối tuyển:
 1. A00: Hóa – Toán – Lý
 2. B00: Sinh – Hóa – Toán
 3. B08: Toán – Sinh – Tiếng Anh
 4. D07: Toán – Hóa – Tiếng Anh

Thông tin liên hệ: