“HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH”– PHƯƠNG CHÂM GIẢNG DẠY CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM 

Sau 15 năm ra đời và phát triển, ngành học đã tập hợp được nguồn nhân lực chất lượng cao cho hoạt động đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu. 

Ngành chú trọng việc trang bị các kiến thức và kỹ năng thực tế cho sinh viên xuyên suốt 4 năm học để sẵn sàng cho các cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong tương lai. 

Điểm đặc biệt của chương trình là quá trình học gắn liền với thực tiễn giúp sinh viên nắm vững hơn các kiến thức được học qua sách vở:

  • Sinh viên được rèn luyện kỹ năng phân tích các chỉ tiêu môi trường trong phòng thí nghiệm.
  • Trải nghiệm thực tế thông qua các chuyến đi tham quan học tập, kỳ thực tập thực tế.
  • Thực tập chuyên ngành tại các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp khu chế xuất là bước chuẩn bị cho việc chọn lựa nghề nghiệp sau khi ra trường.

Năm 2022, ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (mã ngành 7510406), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM  có 6 phương thức tuyển sinh với tổng chỉ tiêu là 120 SV.  

Nếu bạn đã ‘trót yêu’ môi trường thì sao lại không ứng tuyển vào ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM?

Giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường