HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TN&MT HOÀN THÀNH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 12/2023

Ngày 27/12/2023 vừa qua, 4 học viên cao học K28, K29 và K31 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đã bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ.

Các đề tài được Hội đồng đánh giá cao về mặt chuyên môn, góp phần giải quyết các bài toán môi trường đang diễn ra trong thực tiễn.

Trân trọng chúc mừng các học viên đã hoàn thành một cột mốc quan trọng, từ nền tảng này các anh/chị sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới.